Eigen schuld : blauw water editoriaal uit het Volk van 25 juli 2007

 

Eigen schuld
Amper een week nadat enkele windhozen een spoor van vernieling hadden getrokken van de Vlaamse Ardennen tot in het Waasland, zaten gisteren de Westhoek en enkele gemeenten in het Brugse met natte voeten. Een boer wist hoe het kwam. 'Ik had ze nog zo gezegd dat ze de vaart hadden moeten baggeren', analyseerde hij heel zakelijk, terwijl zijn koeien tot de buik in het water stonden. Waarom wist de boer wel en de gemeente niet wat er had moeten gebeuren?
We leren het niet. Elke keer als er waterellende is, komen verhalen bovendrijven van te smalle en verstopte rioleringen, dichtgegooide beken, zwakke dijken. Vaak zeggen de getroffenen dat het al de zoveelste keer is, even zo vaak blijkt de (lokale) overheid niet vooruitziend genoeg te zijn geweest.
Dat we die overstromingen vaak aan onszelf te wijten hebben, weten we nochtans al lang. We hebben beken afgeschaft en rivieren rechtgetrokken. In de natuurlijke overstromingsgebieden van destijds staan nu villa's. En al dat asfalt en beton maakt dat het hemelwater de grond niet meer in kan. We staan er pas bij stil als er ergens weer enkele straten onder de modder raken, als Engeland onderloopt of als we weer eens beelden zien van de Rijn of de Donau die zich niet meer wensen te houden aan het door de mens opgedrongen keurslijf. We weten het, maar zodra de boel is opgedroogd, zijn we het ook weer vergeten. Het probleem is dan letterlijk verdampt.
Het regent nochtans meer en heviger dan vroeger - vaststellingen van het KMI. Dat zou precies onze waakzaamheid moeten verhogen. Dat het meer en heviger regent, hebben we ook al volledig aan onszelf te wijten. Dat weten we sinds gisteren uit dat rapport van het gezaghebbende tijdschrift Nature, waaruit blijkt dat het gebruik van fossiele brandstoffen ons in één eeuw zes centimeter meer regen heeft bezorgd.
Dat brengt ons meteen weer bij iets dat stilaan afgezaagd klinkt: dat we deze planeet om zeep aan het helpen zijn. Wetenschappers zeggen dat er nog net genoeg tijd is om het tij te keren of op zijn minst de beweging die op gang is gebracht, een halt toe te roepen. Maar het ziet er niet naar uit dat we van plan zijn daar snel veel aan te doen, behalve hier en daar een pleister op een houten been plakken. Ronduit drastische maatregelen hebben we nodig. Wie zal de moed hebben die op te leggen? En wie zal ertegen protesteren?
Dirk Musschoot www.dirkmusschoot.be