Dialoog in Tillegembos : evaluatie gidsbeurt 5 juli 2007

 

Dialoog in Tillegembos : evaluatie gidsbeurt 05/07/07

 Ravage in Tillegembos was wat we konden lezen http://www.regiobrugge.be/report.php?aid=170 in maart 2007. De pers meldde dat de provincie en het Groene Gordel Front ruzie maakten over Tillegembos. We bleven niet bij de pakken zitten na dit onheilspellende bericht en begin juli was het zover : dialoog in Tillegembos ! We kregen een gidsbeurt door de provinciale beheerder en de dialoog voelde goed aan. Burgerschap kreeg waardering en werd voor één keer in Brugge niet afgeblaft. Zie ook Annes boom als aanvulling hierboven bij Lappersfort & bosbehoud in de Hanzestad.

0. Vooraf : heel positief dat de rondleiding er kwam en dat er een mogelijkheid was tot woord en wederwoord : een tegensprekelijke wandeling door Tillegembos met hart en ziel. Wat in Brugge niet kan met stadsbestuur rond Lappersfort ( geen reactie schepen RO  & andere ) kan wel in de provincie ...Zeker ook eens aanbevolen voor andere milieu-, natuur-, en bosbewegingen met de heer Mahieu Johan als gids.
 
1. Er komt binnenkort een wandeling en inspraakronde omtrent het nieuwe plan dat wordt opgemaakt en deze openbaarheid van bestuur kan alleen maar positief gewaardeerd worden. Wellicht is zoiets minder intiem en kleinschalig zoals nu gebeurde, maar toch : het is nodig dat de dialoog gezocht wordt. Want anders worden onze bestuurders anonieme beheerders, waarvan je soms niet meer weet of er nog een ziel & een plan achter steekt. Daarom had vooraf al communiceren en coproductie zinvol geweest : als algemene compensatie voor het huidige gebrek aan buurtoverleg van de anonieme spelers. Dat kan men met het nieuwe beheerplan aanpakken : WVI beheerplan met publieke consultatie aan de bevolking en een informatiewandeling aan gekoppeld. Natuurlijk moet men dan reeds een tijdje op voorhand zijn bezoekers op één of andere manier kennen : klantenbinding kan met een buurt-flyer, een persbericht, een E-zine via de gekende provinciale NME wegen...
2.  Uiteraard dient er zo weinig mogelijk en geval per geval beoordelend ( boom per boom ) gekapt te worden. En minstens na buurt-overleg en samenspraak. Daar blijft het gevoelige punt liggen : elke boom die gekapt wordt is een pijnlijke steek in het hart. Maar er moet ook nog gewerkt worden in ons land, zou de burgemeester van B zeggen...Juist daarom is het belangrijk dat men uitlegt waarom men iets doet en welk plan er achter steekt ( uitdunning, eindkap, exoten weg, naar heide omvormen, zieke bomen, gevaar voor omvallen bij storm ). We zagen een boom die geveld was voor de dennetakken die nodig waren voor een processie aan de kust. Moet kunnen, maar waarom dan juist een exermplaar kiezen op het kruispunt der wegen waar iedereen het zwarte gat en de omgezaagde stam ziet? Het ligt gevoelig in deze opwarmende tijden : bomen kappen ( zie ook hierboven Annes boom en boomkappertjesjaar ) : dus dient er met extra-zorg mee omgesprongen te worden. Ook de middelen die ingezet worden kunnnen bevraagd worden : bij wandelingen extra overdreven voorzichtig, bij kappen de brute hand met monstermachines...?
 
3. We pleiten er als GGF in ieder geval voor dat in de toekomst dergelijke kapwerken op voorhand aangekondigd worden. Overheden mogen hun taak van educatie niet verwaarlozen. Bij kapwerken is de buurt betrokken partij zowel naar informatie als emotie. Een volwassen democratie is niet bang van de dialoog te zoeken en het debat aan te gaan met haar burgers en burgeressen. Best in coproductie samen een proces aangaan en niet achter de feiten aanhollen als het te laat is.
 
4. Onder meer hierover en over vele andere bosbeheerszaken is er een info-avond samen met VBV : 1/10 
voordracht over duurzaam bosbeheer 1/10
Op maandag 1 oktober om 20u in de Brugse Volkshogeschool, Baliestraat 58 te
Brugge met Rik De Vreese ( VBV ) , een boswachter ( ANB, gevraagd ) en actie-
voerders ( GGF ) . Toegang gratis. Meer info op www.vbv.be of op 050/390957