Cupido actief in Lappersfort

 

Als aanloop van onze Valentijnsvisitatie richt de Lappersfort-Cupido zijn pijlen op het
hart van de politici van goede wil. U kan hierna de duizenden wensen ( * ) uit liefde
voor de ( zonevreemde ) bossen nalezen. Na de stem van de muzes laat het GGF de
stem van het volk horen. Het is een ode aan de liefde voor bossen, bomen, natuur,
groen en leven. Het motto van Louis Neefs indachtig : laat ons een bloem en een
bos dat nog groen is ! Kijken mag : aankomen met bijlen niet. Het oude industrie-
plan van Brugge moet afgevoerd worden want we willen geen zotte toeren in het
symboolbos dat het Lappersfort geworden is. Politici van Brugge: luister naar uw
mensen ! Bos is leven en zuurstof. Bossen bestaan niet in de helft: ze moeten volle-
dig zijn. Na veel getalm en een onzekere beslissing is het tijd om dit bos- en natuur-
gebied integraal te beschermen. Vrijdagmorgen doen wij in een open brief enkele
voorstellen aan Vlaanderens politici van goede wil. Op hoop van zege ?
 
( * ) de kaartjes waarop de wensen geschreven zijn en die vrijdag overhandigd worden
zijn on line op www.ggf.be bij acties & poëzie ( 15 gedichten naar onderen ). Als er
toch gekapt wordt is de online bospetitie aldaar ook rouwregister.
 
Peter Theunynck, voorzitter Groene Gordel Front in Brugge en Ommeland & woordvoerder Lappersfort Poets Society , 0486/737220 & Luc Vanneste, medewoordvoerder Hanzestadcoalitie & secretaris GGF, 050/390957 
 
We can bomb the world in pieces but we can't bomb it into peace
(Michael Franti en Spearhead, Cactusfestival in Brugge 2002)
 
Groene Gordel Front in Brugge en Ommeland, www.ggf.be
LAPPERSFORTMUSEUM online via http://ggf.regiobrugge.be