BURGERS OP ZOEK NAAR EEN THUIS IN DE STAD PLEK

 

Op deze site bij Hanzestadcoalitie leest U onze open participatie brief aan de nieuwe
Brugse bestuurscoalitie & de ombudsman die we aan vooravond 3 koningen stuurden.
 
Op zoek naar een thuisindestadplek stellen wij een thuisindestad-ombudsvrouw
en ideeënfluisteraars voor. We hopen dat 'burgers en burgeressen' in actiegroepen
en adviesraden au sérieux genomen worden. Deze bestuurscoalitie kan participatie
en coproductie hoog op de politieke agenda inschrijven en een Forum voor
open communicatie uitbouwen. Structureel en financieel werk maken van een thuisindestadplaats. Een stadhuis waar medekrachten kunnen groeien en be-
stuur en burgers samen stad kunnen zijn. Rond het Lappersfortbos zou dan
een feest van verbinding kunnen groeien. Thuis in de stad en hut bos !
Verbeelding in de hoofdrol en fantasie aan de macht !
Brugge, plus est en nous.
 
Peter Theunynck, voorzitter Groene Gordel Front in Brugge en Ommeland ( GGF ) & woord-voerder Lappersfort Poets Society, 0486/737220  & Luc Vanneste, secretaris GGF & me-
dewoordvoerder Hanzestadcoalitie, 050/390957 & Jozef De Coster & Paul De Vlam &
Thomas Ducheyne & Oscar Marleyn & Peter Holvoet-
Hanssen & Noëlla Elpers & Jef Ravelingien.
 

Sometimes a scream is better than a thesis. - Ralph Waldo Emerson (1803-1882) 
Het LAPPERSFORTMUSEUM online http://ggf.regiobrugge.be en www.ggf.be                    
 
Duurzaamheid omdat de toekomstige generaties ons dierbaar zijn...
SAMEN ZUURSTOF GEVEN AAN EEN DUURZAAM BRUGGE
Opdat het hart van de schildpad nooit ophoudt met slaan....