BEDREIGDE LAPPERSFORTBOS IN DE BOEKEN

 

Bioboy ( Klapperbos ) is het derde boek dat inspiratie ontleent aan het Brugse Lappersfortbos. De overig twee zijn de roman 'Enkel de daad' en het Vlaams Filmpje 'Slapen in de armen van een boom'. 
 
"Enkel de daad" van Marijke Libert  over 'boomactivisten & een ringweg en de droefenis die blijft hangen tussen de bomen'; met de bezetting van het Lappersfortbos als duidelijke inspiratiebron ! "Slapen in de armen van een boom " van Ludo Enckels over Hanne die een brief aan de minister schrijft nadat haar zus Lies opgepakt werd en veroordeeld voor te slapen in de armen van een boom in Reuzenbos. Ludo Enckels is lid van het beschermcomité en verhaalt de Brugse Lappersfort-story gesitueerd in Reuzenstad ...zie ook een bespreking op http://www.regiobrugge.be/newsread.php?sid=1&aid=808

DRIE BOEKENTIPS VOOR POLITICI VAN GOEDE WIL

"De baron in de bomen" van Italo Calvino : een verhaal over een jongen die eind achttiende eeuw een boom inklimt en er niet meer uitkomt "De boom N" is een dichtbundel van Brugge 2002 - dichter Peter Verhelst uitgegeven bij Prometheus. Een lang tuingedicht over  de kennis van de dood die de toegang tot het paradijs en het eeuwige leven onmogelijk maakt. De tuin is geen idyllische oaze. De duivelse slang is nooit ver weg, er marcheren "legerschoenen" in de tuin, mensen zijn  gelaarsd, gehelmd, en bleek als de dood. De tuin is hemel en hel, leven en dood, hij is een smeltkroes van dreigende beelden... - Bart Vervaeck in De Morgen van 21/10/1994 - Stem van brood en bossen, de bloemlezing uit het werk van de dichters en dichteressen van de Lappersfort Poets Society is nog verkrijgbaar in de Groene Aarde, de Oxfam Wereldwinkel en de boekhandels De Reyghere en De Meester en on line op www.regiobrugge.be .

" DE VERWONDERING MOET BLIJVEN IN VLAGEN VAN WOEDE"
" DE WOEDE MOET BLIJVEN IN VLAGEN VAN VERWONDERING"