5 jaar : boom N als schreeuw van hoop

 

de boom N een bos-schreeuw voor duurzaam & dierbaar burgerschap

Vrijdag aanstaande is het precies 5 jaar geleden dat gestart werd met de bezetting van het Brugse
Lappersfortbos. Het verhaal gaat verder http://www.regiobrugge.be/newsread.php?sid=1&aid=672
met de Hanzestadcoalitie die het integraal behoud van het Lappersfortbos op de politieke agenda
van de 8/10 komende gemeenteraadsverkiezingen zet. Het bedreigde Lappersfort is ondertussen
toegewijd aan de muzes van hut bos en staat onder de hoede van de bosdichters en dichteressen
van de Lappersfort Poets Society.

In Borsbeek Fort III herbegint een zelfde bos-verhaal on line  via www.boomspotting.be en www.groenfront.be

GGF-bosgroet van Luc Vanneste (050/390957) en Stef Boogaerts (0497/537992)

Het LAPPERSFORTMUSEUM online http://ggf.regiobrugge.be