Stadsbestuur kapt met burgers en burgeressen : 5 bedreigingen !

 


J'ai planté beaucoup d'arbres dans ma vie, je dois dire qu' actuelle-ment surtout je considère
le boisement et le re-boisement comme une des opérations culturelles les plus productives
que l'on puisse faire zei graaf Visart de Bocarmé als voorganger van het huidige stadsbestuur
 
Laatste stand van zaken bedreigingen Brugse symbooldossiers !!
 
* BEDREIGING 1 : Na de symbolische klacht ' Brugge plus est en nous ' en het luisterende oor van de
Brugse ombudsman staan we er weer alleen voor. Als burgers en burgeressen al een plaats hebben in
deze stad, dan wordt die plaats vaak met voeten getreden door het stadsbestuur. Een Ronde Tafel Raad
voor Brugge ( op www.ggf.be onder participatie ) is niet zomaar een idee maar een schreeuw uit het
bloedende hart van vele mensen in Brugge. Een reikende hand naar een beter 2007 met meer
transparantie, participatie en communicatie. Zoals coproductie het zo mooi samenvat.
Het stadsbestuur heeft nog nooit gereageerd. Maar we blijven hun stadsgenoten !
 
* BEDREIGING 2 : Bouwvergunning voor 3,5 ha zonevreemd bos BPA Ten Briele voor de Fabricom groep.
Ons standpunt is en blijft dat er andere en betere plaatsen zijn voor kantoren en loodsen. Een duurzame
grondenruil is een mogelijke uitweg als gentlemen's agreement. De Hanzestadcoalitie vroeg met drie-
koningen 06/01/06 een onderhoud met het stadsbestuur over de mogelijke bouwvergunning. We kregen
nog geen reactie. Al blijven we lobbyen voor een luisterend stadsbestuur.
 
* BEDREIGING 3 : Een tweevaksbaan langs of door het Lappersfort. WVI, de West-Vlaamse Inter-
communale moet dit plan uitwerken voor de stedelijke overheid en beloofde een onderhoud met
enkele mensen van het Groene Gordel Front over ons alternatief B-plan on line op www.ggf.be.
Eerst moeten ze wel nog toelating vragen aan burgemeester Moenaert. Ze piekeren al maanden
over een antwoord en vergeten wellicht dat burgers en burgeressen ook bij die steden en
gemeenten horen namens wie zij werken ???
 
* BEDREIGING 4 : Een hoofdkwartierenzone in de open ruimte Chartreuse. Hoewel ze er al twee jaar
moest staan is er nog altijd geen goedgekeurd GRUP. De Vlaamse regering kreeg negatief advies van
de Vlacoro en er is een precedent bij de Raad van State ( Berkenbossen, Mol ) waar binnekort een
uitspraak ten gronde volgt. Het betreft de illegale wijze van voorafname zoals ook in Brugge gebeurde.
De overheid plant een afbakeningsproces en saboteert dat tegelijkertijd door het proces te negeren 
met een voorafname (in de Chartreuse). De advocaten van Groen vzw staan klaar om ook naar de
Raad van State te trekken als het Grup Chartreuse definitief vastgesteld zou worden. Aan de
gemeenteraad van 31 januari voerden Groene Gordel Front en Lapperforters tevens actie tegen
de Chartreuse-plannen. Er is ruimte zat in de stationsomgevingen van Brugge. Dit zijn trouwens
de top-locaties voor headquarters. Dat men niet zegt dat we tegen de economie zijn !!! Er moet
inderdaad ook nog gewerkt worden in dit land : maar op de juiste en duurzame locaties.
 
Een interessante oefening in duurzame stadsplanning lazen we in een Kortrijkse krant.
Daar tekende een architectenbureau een kernversterkende toren uit voor de Kortrijkse stations-
omgeving. Die torens willen ze in Brugge in Lappersfortbos en Chartreuse Groene Gordel.
Er zullen zeker nog bezwaren zijn tegen het Kortrijkse project, maar het verdient een
pluim als baanbrekende duurzame ruimtelijke denkoefening. Waarom kan dat niet in
Brugge. Er is vijf keer meer ruimte op de Brugse stationssite(s) dan in Kortrijk.
Artikel kreeg je reeds eerder of kan je altijd opvragen.
 
* BEDREIGING 5 : ook een Bart Moeyaert beklemtoont op het Focus-nieuws dat steden zoals Brugge
en Kortrijk best de onafhankelijke stem van een stadsdichter(es) zouden kunnen smaken. Bosdichter
Peter Theunynck verwoordde de roepstem van de Muze ...http://www.stadsomroep.com/geluid.asp?NUM=370
maar het stadsbestuur reageeerde nooit. Vanop hun eiland op de burg sloten ze de disccussie onder elkaar
nog voor er een stadsdebat kon plaatsvinden. Misschien vergeten ze dat burgers en burgeressen onderdeel
zijn van ' hun ' stad. Vele mensen voelen zich terecht Bruggelingen binnen Brugge, op zoek
naar een betere plaats waar ze weer burgers en burgeressen kunnen zijn. Hanzetopia ?
De duurzame stad...   
 
* ACTIE Zaterdag 4 maart : " fakkeltocht nacht van de duisternis " EEN LAPPERSFORTBOS KAP JE
NOOIT ALLEEN...In Brugge wordt een Vlaamse titanenstrijd gevoerd voor de zonevreemde bossen. De
overheid belooft van alles maar doet heel weinig. Wat ze het best kunnen doen ze ook : kapvergunningen
(126 ha legaal per jaar in Vlaanderen www.vbv.be  + 50 ha illegaal) voor bossen afleveren. Zo ver is het
echter nog niet in Brugge voor 3,5 ha Lappersfort. In één front stappen vele mensen en bewegingen op
in een protest fakkeltocht nacht van de duisternis : red hut vredesbos. Een ludieke rouwstoet als
positieve treurmars naar hut Lappersfortbos. We willen duurzame stadsplanning nu. En dat men
eens echt luistert ! Allen daarheen 4 maart. Burg stadhuis Brugge, 19u.!!! Affiche op www.ggf.be 
 
Luc Vanneste, secretaris Groene Gordel Front, 050/390957
Stef Boogaerts, voorzitter Groene Gordel Front, 0497/537992
Sometimes a scream is better than a thesis. - Ralph Waldo Emerson (1803-1882) 
Het LAPPERSFORTMUSEUM online  http://ggf.regiobrugge.be
001-3811845-15 UW SYMBOLISCHE EURO IS WELKOM
Hanzestadsite: www.ggf.be