Minister Peeters moet verkoopsakkoord met Fabricom honoreren !

Persbericht Groene Gordel Front in Brugge en Ommeland 29 augustus 2004


In een eerste reactie op het ophefmakende artikel zaterdagmorgen in de Tijd stelt het Groene Gordel Front dat de aankoop van het Lappersfort=bos in alle geval de komende maanden op de politieke agenda van een breed netwerk van 103 kleine en grote verenigingen & een brede beschermkring van Bos-Vlamingen blijft staan.

Ter zake vindt het Groene Gordel Front dat er een verkoopsakkoord (dat loopt tot eind 2004) is tussen het Ministerie van Leefmilieu en de Fabricom groep. Alsook een vraag van de burgemeester van Brugge - namens het Brugse stadsbestuur -daterende van 23 augustus 2002. Het kabinet van Minister Peeters heeft eveneens een onderhoud beloofd aan het Groene Gordel Front en we houden de minister aan zijn woord en aan het verkoopsakkoord !

Het Lappersfort blijft bos : gratis of aangekocht. Er is groen werk te doen in Leterme 1 :geen woorden maar daden ! Van christelijke politici verwachten wij respect :ook voor de schepping en de natuur !!

Het Groene Gordel Front en de honderdduizenden Vlamingen - voor wie het Lappersfort een symbool van hoop en leven is en zuurstof voor de lokale democratie - blijven hun hoop en vertrouwen in Minister Peeters  stellen. Wij geloven dat het zijn taak is op te komen voor de terechte vragen van de brede Milieu- en Natuurbeweging. Wij hopen dat hij onze bondgenoot wil zijn. Aan de Ministers Anciaux en Vanbrempt (tevens leden van het beschermcomité van de Groene Gordel van Lappersfort en Chartreuse) bij deze de knipper-licht-boodschap : WEES WAAKZAAM EN VERDEDIG DE BOSSEN VAN VLAANDEREN !!!

Binnenkort is er de BV-wandeling van 3 oktober (start week van het bos : beleef het bos ism. Bos-Vlamingen uit het Beschermcomité)  en ook de komst van de Sint (cf. een Sinterklaasgeschenk voor Brugge) is nu reeds aangezegd voor 5 december (beide in het Lappersfortbos, ingang Wilgendreef 10u30, Vaartdijkstraat)

Luc Vanneste, secretaris GGF (050/390957)
Jozef De Coster, voorzitter GGF (050/360648)

PS. VERKOOP DE BOSSEN AAN PEETERS

een Brugs sprookje ...

Een arme Brugse jongen
met astma en heel slechte longen,
kon zonder zijn puffer niet voort,
zelfs zijn hartritme was al verstoord.

Van al die uitlaatgassen
Zijn ma ging op zoek naar bossen
Zijn pa zocht verwoed naar wat groen,
want om zijn probleem op te lossen
Had men bomen en zuurstof vandoen.

Ze kwamen aan in het Lappersfort
en lazen hier komt heel binnenkort
een pracht van een industriegebied.
Dat hielp hun kleine jongen niet.

Ze kwamen aan de Chartreusenatuur.
Ook daar bleek groen van korte duur.
Men plande bedrijfshoofdkwartieren.
Dag vogels, dag andere dieren.

Ze snapten niet dat het stadsbestuur
zo slordig kon omgaan met de natuur.
Wil men onze jongen helemaal dood?
Hoort niemand dan zijn ademnood?

Pa trok zijn stoutste schoenen aan
en ging voor Patrick Moenaert staan.
Ma had haar mooiste japon uitgekozen
en trok naar het kabinet van Yves Roose.

Ze legden hen hun wensen voor.
Hun buren en vrienden riepen in koor:
"Bestuur, red het groenegordelgebied.
Vergeet onze groene longen niet."

De wijze vaderen werden bewogen
door zo' n golf van mededogen,
dat ze snel naar een oplossing zochten
en de bossen aan Peeters verkochten.

Door de poorters werden ze ingehaald
als een Breydel en een De  Coninck
Ze hadden een overwinning behaald
en kregen de hoogste beloning.

Peter Theunynck,
lid Beschermcomité GGF, actief in de Lappersfort Poets Society