'CORPUS LAPPERSFORTUS 50' het bedreigde lichaam in beeld
29 maart 2005

Red ons uit de nood, onze bomen moeten dood !

Gisteren Paasmaandag 28 maart om 15u. werd een deel van de Vaartdijkstraat
omgetoverd tot Kapellekensbaan, geïnspireerd naar het werk van de tedere
anarchist Louis Paul Boon."maria/vrouwe/muze bij het bos  red ons uit de
nood, straks gaan onze bomen dood " Maagd van Vlaanderen, bid voor
onze bestuurders (M/V), doe ze uit hun burchten komen zodat ze
duurzame beslissingen overwegen en samen met de actoren tot
besluiten komen ...de stad als mystiek lichaam : één voor allen, allen
voor één ! Ga kijken : het is de moeite waard voor foto & camera.

De bedreigde bomen worden geridderd voor de strijd...

Vijftig dagen later - op Pinkstermaandag 16 mei om 15u. -  eindigt 'Corpus Lappersfortus 50'
met de riddering van de bedreigde bomen en de bosdichters-happening "vurige tongen bij het bos".
Dit in een samenwerking tussen het Kapersnest en de Lappersfort Poets Society. Enkele
kapelletjes uit Brugge worden dan uitgestuurd naar andere bedreigde zonevreemde bossen
(Kapellen, Borsbeek,...) en dit in samenwerking met de VBV, de Vereniging voor Bos in
Vlaanderen. Kapelletjes te kort : 305  maal 8 ha. zijn bedreigd. Elke dag wordt een halve
ha. bos gekapt in Vlaanderen...Maria bid voor de bomen ! Bestuurders : respecteer de bomen aub.
Geef deze Kapellekensbaan een eeuwig leven als trage weg : Vaartdijk = Fietsdijk! Lappersfort
(helemaal) stadsbos ! Minister Peeters & mensen van de Fabricom groep  laat aub. "corpus Lappersfortus één"
blijven en plant elders veel bedrijven en nog veel meer bossen !!!

De Kapellekensbaan (landart*) als  conceptueel collectief kunstwerk 

Met de "Kapellekensbaan" breien wij een verlengstuk aan de kunsthappening Schepsels
in het toen nog bezette Lappersfortbos (Brugge 2002) wat de Fabricom groep toen naar
de rechtbank deed stappen.  Hoewel de surrealistische inslag altijd al aanwezig was,
hebben wij ons bij dit werk nog sterker laten beïnvloeden door deze typisch Belgische
attitude. Hoewel conceptuele kunst universeel is zijn wij, hier in België, bevoorrecht.
De surrealistische kunst is volgens ons verwant aan de conceptuele (een voorloper) en
een weerspiegeling van de Belgische aard. Tenslotte is België een surrealistisch land en
worden die concepten ons met de paplepel meegegeven. De interieur- en hof- of
koerinrichtingen werkten inspirerend. Met dit werk verwijzen wij naar de in verval
rakende Mariaverering die vooral in Vlaanderen tot de late jaren '70 voor honderden
kapelletjes zorgde. Op de meest onmogelijke plaatsen kwam men wel een kapelletje
tegen. Het repetitieve gebruik van dit gegeven wekt herkenning en tevens vervreemding
op. De uitvoering is door verschillende personen gebeurd zonder enige beperking inzake
stijl of materialen. Niettegenstaande deze totale vrijheid (het moesten welteverstaan
Mariakapelletjes worden) bekomen we toch een geheel. Dit universele gegeven wordt
door verschillende personen opvallend gelijklopend geïnterpreteerd. Merkwaardig is dat
de stijl van de laatste Mariakapelletjeshausse ons het meest beïnvloed heeft,  niettegenstaande
de meeste van dergelijke bouwsels reeds lang verdwenen zijn. Hoewel voor de ophanging
van een kapelletje vroeger meestal voor een Linde gekozen werd als gevolg van de herkerstening
van de levensboom van de heidense godin Freya, hebben wij geopteerd voor een rij Populieren
(Populus Alba) . In analogie met de herkerstening van de Linde, van heidense tot christelijke boom,
zo de "minderwaardige" Populier veredeld tot kunst, een cultuurstad waardig...

* Dit Corpus Lappersfortus gebeuren is een eerlijk woord vooraf aan het grote
O5 gebeuren in Brugge. Het wil zowel in dialoog gaan met de mensen van Corpus,
de vrienden van Lourdes en het ander geloof van het stadsbestuur. Daarom stellen
wij op 3 mei ook ons HRS voor : Hanze Ruimtelijk Structuurplan : onze duurzame
visie op het ruimtelijke lichaam van de stad.

Het bos door Toon Hermans

Zoals wij mens geworden zijn werden zij de bomen.
Dezelfde pijn, dezelfde vreugde, dezelfde dromen.

een vriendelijke bos-groet,

 

Luc Vanneste & Jozef De Coster, 050/390957 

Sometimes a scream is better than a thesis. - Ralph Waldo Emerson (1803-1882) 
Het LAPPERSFORTMUSEUM online  http://ggf.regiobrugge.be                        

Duurzaamheid omdat de toekomstige generaties ons dierbaar zijn...
SAMEN ZUURSTOF GEVEN AAN EEN DUURZAAM VLAANDEREN
Opdat het hart van de schildpad nooit ophoudt met slaan....