GGF bezoekt Fabricom

 11/02/2005


Het Groene Gordel Front dankt de Fabricom groep voor de vriendelijke ontvangst en voor het open en eerlijk gesprek dat het woensdagmorgen had met zijn afgevaardigd bestuurder de heer Philippe Casier. Het Groene Gordel Front kijkt uit naar een spoedige operationalisering van het Driekoningen-Bosakkoord van Minister Peeters & de Fabricom groep. 

 

Het Groene Gordel Front vraagt aan de verschillende overheden om alle mogelijkheden uit te putten zodat geen bomen dienen gekapt te worden in het bufferbos BPA Brugeoise, fase Ten Briele. Dit kan als de politieke wil gevonden wordt om een ruiloperatie (van beschikbare gronden met potentie) op te zetten tussen de overheid en de Fabricom groep ( dit kan perfect gebeuren binnen het kader van de regionale afbakening stedelijk gebied Brugge ). Zo kan de Fabricom groep toch aan broodnodige economische ontwikkeling doen en kan het Lappersfort heel blijven. 

 

Het Groene Gordel Front gelooft dat in deze eeuw werkgelegenheid kan samengaan met het integraal bewaren van de Brugse Groene Gordel van Lappersfort en Chartreuse. In dialoog en openheid blijft onze uitgestoken hand bestaan. Omwille van Brugges groene erfgoed en onze kleinkinderen ! Aan de Lappersfortbeschermcomité-ministers van Spirit en SP.a en aan alle andere politici de oproep om eindelijk werk te maken van de duurzame bos-aspiraties van een brede volksbeweging uit Milieu-en Natuurmiddens. En dat op een manier dat de ontwikkelingsmogelijkheden van de Fabricom groep toch duurzame groei-kansen krijgen. Ten gepaste tijde zullen we met de groep HANZE planning een duurzaam en uitgewerkt  voorstel van gronden-ruil-operatie bekend maken. We vergeten ook niet de schokkende cijfers uit het WES-rapport dat ons meldt dat 36 % van de Brugse industrieterreinen door leegstand verkommeren !!!