Nieuwe stelplaats De Lijn niet in Lappersfort

09/12/2004


Locatie nieuwe stelplaats De Lijn ligt vast - Lappersfortbos definitief buiten schot

Vlaams minister van mobiliteit Kathleen Van Brempt (SP.a) maakte gisteren bekend dat er een definitief akkoord werd bereikt tussen De Lijn en de Brugse firma Bombardier voor wat betreft de locatie van een nieuwe stelplaats voor bussen van De Lijn in Brugge. De stelplaats komt op de
terreinen van Bombardier op een gedeelte dat Bombardier van de hand doet. De aankoop van het terrein werd gisteren goedgekeurd door de Raad van Bestuur van De Lijn. De nieuwe stelplaats zal een onmiddellijke aansluiting op de ring van Brugge (R30) hebben, in de onmiddellijke omgeving van het stationsplein. Eén van de eerder onderzochte locaties aan het Lapperfortbos is daarmee definitief van de baan.

Het Groene Gordel Front dankt minister Van Brempt en allen die meewerkten aan een duurzame oplossing voor de nieuwe stelplaats van De Lijn. Het eerste deel van het Lappersfortverhaal kreeg een happy end. Nu nog hopen dat de komende Kersttijd vele harten bewegen om ook voor het tweede deel van het Lappersfort-verhaal een mooie slotzin te schrijven : vrede op aarde en in het Lappersfort = bos !

Samen met SP.a - Brugge en volksvertegenwoordiger André Van Nieuwkerke is het Groene Gordel Front blij dat in de toekomst voor het overlast-probleem in Assebroek een oplossing komt. De omgeving van de Tramstraat en andere woonwijken zullen binnenkort opgelucht kunnen adem halen; nu de bussenstelplaats binnen afzienbare tijd verhuist.

Luc Vanneste, secretaris GGF (050/390957)
Jozef De Coster, voorzitter GGF (050/360648)