DE VLAAMSE BOSSEN EN DE        
                FACTOR ‘LEBENSRAUM’

                                                speech Jozef De Coster, voorzitter van het Groene Gordel Front


September 2004….Het is inmiddels 60 jaar geleden dat de Nazi-bezetters uit België werden geschopt. Adolf Hitler, de ambitieuze Führer die zijn volk meer ‘Lebensraum’ had beloofd, gokte verkeerd. De militaire bezetting van uitgestrekte gebieden buiten de eigen landsgrenzen bleek finaal een onhoudbare strategie.

Een veel doelmatiger strategie, zo weten wij nu, is de geruisloze economische en ecologische bezetting van land, water en lucht. Geïndustrialiseerde landen sturen normaliter geen bezettingstroepen meer naar het buitenland. Neen, ze houden het liever op afgeborstelde diplomaten, slimme financiers, knappe managers, gewiekste kopers en verkopers. Oorlog voeren is riskant, zeker in het nucleaire tijdperk. Je kan beter je wetenschappelijk-technologisch-kapitalistische superioriteit aanwenden om wereldwijd tegen gunstige voorwaarden productiefactoren (land, grondstoffen, energie, kapitaal, kennis, arbeid) aan het werk te zetten en er, ter plekke of in eigen land, gesofistikeerde producten en diensten mee tot stand te brengen. Zo creëer je een welvarende groei-economie. Een succesrijke regio als Vlaanderen ‘bezet’, in termen van ecologische voetafdruk, een gebied dat naar schatting 15 keer zo groot is als Vlaanderen zelf. Daar sta je nogal van te kijken, hé, Adolf!  

Ach, wij hebben geen reden om de hysterische kanselier met het snorretje in zijn graf te treiteren. Want net als zijn wrede militaire strategie is ook onze vreedzame bezettingsstrategie niet houdbaar. Onze pronostiek is dat het geen tien jaar meer duurt vooraleer een sterk front van nieuwe ‘Geallieerden’ –met ondermeer verontruste wetenschappers, verlichte despoten in de Europese Commissie en moegetergde achtergestelde landen- ons tot een gestage ontruimingsoperatie zal dwingen. 

De wetenschappers zullen verwoed pogen ons diets te maken (zij doen dat al geruim tijd, maar ja, net als de Atheners ten tijde van Demosthenes zijn wij kwarteldoof als ons comfortabel leventje in het geding is) dat de mondiale druk op het milieu de draagkracht van de Blauwe Planeet overschrijdt. Vandaag zou dat al met 20% zijn, maar even geduld, je hebt nog niets gezien: wacht maar tot ook onze Chinese en Indische medemens zich eens lekker te buiten gaat.

Ik zou wel eens willen horen van politici die de stelregel ‘gouverner, c’est prévoir’ ernstig  nemen, welke respons zij in petto hebben op de gigantische ecologische uitdagingen die op ons afsnellen. In 2030 leven wij met ongeveer 8 miljard mensen op deze planeet, twee miljard meer dan vandaag. Hoe zorg je er voor dat de ecosystemen in grote delen van de wereld niet bezwijken onder de zwellende ecologische voetafdrukken? Hoe vang je de schadelijke effecten op van de zich onverbiddelijk doorzettende klimaatverandering? Hoe transformeer je een economie die verslaafd is aan (de bijna uitgeputte) fossiele brandstoffen in een economie die draait op herwinbare energie? Wij staan voor een hachelijke overlevingsslag waarbij het uiterste zal gevergd worden van het menselijk technologisch vernuft en van ons sociaal aanpassingsvermogen.

Dat Vlaanderen zijn ecologische voetafdruk, zijn ‘Lebensraum’ in deze wereld, drastisch zal moeten reduceren is zeker. Laten wij om te beginnen orde op zaken stellen in eigen huis. Het moet gedaan zijn met het omvormen van Vlaamse levende natuur in almaar groter wordende ‘protheses’. Het moet dus gedaan zijn met het vernietigen van schaarse bossen, zonevreemd of niet.