SP.A en CD&V veranderen BPA Ten Briele

06/01/2005Vandaag is een langverwachte en blijde dag want het Lappersfortbos is grotendeels gered (zie de persberichten van Bos-Minister Peeters). Hier past een dankwoord aan alle betrokken actoren. GGF steunt dit driekoningen-Peeters-bos-akkoord !!!

Maar, pas als de slotzin gesproken is, valt het doek over het Lappersfortverhaal.De Groene Gordel Strijd en de zoektocht naar Hanzetopia gaan verder. Je strijdt niet tegen een bussenstelplaats van 3,5 ha. om een KMO-zone in de plaats te krijgen. We blijven daarom ijveren voor een integrale redding.

A. Bij deze doen wij een vijfvoudige oproep aan de betrokkenen

1) SP.a en CD & V van Brugge : verander het BPA Ten Briele en kleur het laatste stukje zonevreemd Lappersfort groen in als te beschermen bos. We rekenen op de rode kameraden en vriendinnen van SP.a om de christendemocatische coalitiepartners over de streep te halen. In alle geval blijft het Groene Gordel Front de hand reiken naar de schepenen en de burgemeester van het Brugse stadsbestuur. Ons doel blijft duidelijk, over de middelen kunnen we praten.

2) Aan de politieke partijen in Vlaanderen en in het bijzonder aan Vivant, SP.a, Spirit en Groen! (die mandatarissen hebben in het beschermcomitť van het Lappersfortbos) : een oproep om de overheden te motiveren voor een legalisering van de zonevreemde bossen. Schaar jullie aan de duurzame bos-kant ! Zie ook www.vbv.be

3) Aan de mensen van de Fabricom groep een woord van dank voor hun geduld en een warme oproep om nog even te wachten met het kappen van de zonevreemde bomen. Het Groene Gordel Front zal eerstdaags een delegatie sturen naar de directie van de Fabricom groep en het is nu al goed om weten dat Natuurpunt nog altijd bereid is om het resterende stuk zonevreemd bos te huren of in erfpacht te krijgen (tijdelijk of langlopend).

4) Het Groene Gordel Front verwelkomt graag nieuwe acties van de Lappersforters en doet een oproep aan de politie van Brugge om geen overkill in te zetten. We hopen dat de komende acties gedurfd, kritisch en ludiek maar altijd geweldloos en vriendelijk blijven.

5) Het Groene Gordel Front blijft rekenen op een breed draagvlak van duurzame burgers en burgeressen en vertegenwoordigt een brede stroming uit de Milieu- en Natuur- bewegingen. We geven de moed niet op. We blijven erin geloven en zijn er rotsvast van overtuigd dat ten laatste begin 2007 het Lappersfortverhaal helemaal goed afloopt. In die tussentijd werken we aan constructieve dialoog en duurzame alternatieven met het Hanzestadprogramma 2006. Maar eerst komen ons Krokussenplan en ons HRS-lenteplan (Hanze Ruimtelijk Structuurplan als alternatief voor het GRS, het Gemeentelijk Ruimtelijk Structuurplan in opmaak) er aan.


B. Motivatie GGF

Er bestaat evengoed groen als anderskleurig extremisme. Het is iedereen geraden regelmatig een gewetensonderzoek te verrichten. Het Groene Gordel Front diende zich ernstig af te vragen of de bescherming van het grootste gedeelte van het Lappersfortbos geen voldoende resultaat is, een eerbaar economisch/ecologisch compromis. De waarheid is dat wij weliswaar blij zijn met de oplossing die milieuminister Peeters uitwerkte - een gedeeltelijke bescherming is altijd beter dan helemaal geen bescherming -, maar dat wij toch van oordeel zijn dat we verder actie moeten voeren. Ook de rest van het Lappersfortbos dient van vernietiging gered. Zijn wij dan toch onverzoenlijke, fundamentalistische onverzadigbaren? Dat zijn wij niet! Wij menen dat de gulden regel van 'geven en nemen' niet kan opgaan waar noodlottige schaarste heerst. Waar Łberhaupt veel te weinig bos is - in West-Vlaanderen bedraagt de bosoppervlakte slechts een achtste van wat ecologen een duurzame verhouding bos/totaaloppervlakte vinden - daar is een politiek van positieve discriminatie zeker gerechtvaardigd. Naar ons gevoel moet een stad die over het grote geluk beschikt op wandelafstand van het centrum over een intrigerend mooi bos te beschikken, wel krankzinnig zijn om er de bijl in te zetten. Het Groene Gordel Front rekent er op dat het Brugse stadsbestuur voldoende creativiteit aan de dag zal leggen om KMO-zones te voorzien op daartoe geŽigende plaatsen. Het Lappersfortbos is ons inziens NIET zo'n plaats.