Het GGF en de pers


Beste journalist,

Deze pagina werd speciaal voor u gereserveerd.

Actuele info, contactgegevens, persberichten, ... vindt u op deze pagina's.

 Bent u op zoek naar dossierinformatie, kunt u hier doorklikken naar de pagina's over het Lappersfort, het Chartreusegebied, het Hanzestadproject, onze Lappersfortpoets en een luikje over participatie.

Op deze pagina bevindt zich verder nog wat info gegroepeerd rond de thema's:


Persberichten

Een overzicht van de persberichten verschenen na 1 augustus 2004

Vier GGF-mediaprincipes

Het Groene Gordel Front zou wellicht nooit zo bekend geworden zijn zonder de "krachten van de vierde macht".

Ten opzichte van de Brugse en Vlaamse pers hebben we steeds 4 principes gevolgd die we ook in de toekomst trouw zullen blijven:

  1. don't hate the media, be the media
  2. een correctie relatie met de pers
  3. wij kunnen, willen en moeten de agenda van de vierde macht niet bepalen
  4. openbaarheid van bestuur en actie (in die zin krijgen de "onderwerpen" van de persberichten - bvb. stadsbestuur, Fabricom, ... - steeds ook een kopij van het persbericht)

Of om het te zeggen met de woorden van Zappatistische subcommandant Marcos:

"We zoeken geen absolute waarheid, maar een waarheid met vele waarheden erin. We willen een wereld met vele werelden erin. We bouwen een beweging van één nee en vele ja's. Het is vandaag niet nodig om de wereld te veroveren, het is voldoende om haar nieuw te maken. We willen geen macht maar autonome ruimtes waar "democratie, vrijheid en rechtvaardigheid" kunnen bloeien. Ons doel is niet om zelf de macht te grijpen, maar om principieel de centralisatie van macht te bestrijden. We willen een revolutie die revolutie mogelijk maakt. Niet een droom van een revolutie, maar een dromende revolutie. Een droom die de slaap wegneemt. De enige droom die wakend wordt gedroomd. De geschiedenis die wordt gebaard en grootgebracht van onderaf."

Onze perswoordvoerder

Wilt u een korte reactie op een nieuwsfeit vanuit het Groene Gordel Front? Wilt u een reportage maken over één van onze acties/lopende dossiers/... ? Contacteer onze perswoordvoerder!

Algemeen perswoordvoerder:

Luc Vanneste
050/390957
e-mail