Het beschermcomité van het Lappersfort en de Chartreuse


Het beschermcomité ondersteunt de 3 SOS-signalen en het krachtig neen tegen de Zuidelijke Ontsluiting  van het Groene Gordel Front : SOS Lappersfort, SOS Groene Gordel, SOS Chartreuse!

In het bijzonder vraagt het beschermcomité niet te raken aan de Groene Gordel rond Brugge en Ommeland.

We verwelkomden reeds meer dan 400 mensen (we noemden hen BV's, Bos Vlamingen, die als het ware een beschermende cirkel vormen rondom het Lappersfort en de Chartreuse):

Hierbij onze leden tot op datum van 06 januari 2005

- De Boeboeks, AARDEwezens uit verhalen Marc De Bel en uiteraard Marc de Bel, kinderboekenschrijver en vriend van de Boeboeks

- De Uil van MINERVA, die boven Brussel cirkelt alvorens terug huiswaarts te keren naar zijn Lappersfortbos

- Vera Dua, voormalig Agalev-minister Leefmilieu en huidig GROEN ! voorzitter

- Steven Dhondt, striptekenaar en illustrator

- Peter Bossu, oud-provinciaal coördinator Natuurreservaten vzw. & huidig gemeenteraadslid voor de SP.a in Diksmuide & voorzitter SP.a-werkgroep LEEFMILIEU in West-Vlaanderen

- Lionel Vandenberghe, gewezen voorzitter van het ijzerbedevaartcomité & SPIRIT-senator

- Jacinta De Roeck, onafhankelijke sociaal-groene senator

- Hugo Van Dienderen, oud-parlementslid Agalev & grootvader actief bij de Groene Senioren en in GROEN !

- Ivan Lahousse, Johan Keirse en Guy Deklerck, GROEN ! -gemeenteraadsleden in respectievelijk Zedelgem, Oostkamp en Jabbeke

- Dirk Ghyoot, partijsecretaris GROEN ! in Zedelgem

- Johan Denys, gemeenteraadslied GROEN! in Zedelgem

- Jacky Deblaere, directeur Freinetschool 'het Trappenhuis' bij Onderwijs Stad Gent

- Paul De Witte, woordvoerder basisbeweging voor democratie in samenleving en kerken

- Johan Dollé, Vivant

- Alex Monballiu, Vivant en gewezen voorzitter van ROBINH(ood); Radicaal Onafhankelijke Bruggelingen Interessante Nieuwe Hervormingen

- Dirk Lenaerts, stRaten-generaal

- Daan De Bruyne, medewerker Muziekcentrum Cactus vzw

- Gerda Dendooven, woord- en beeldmaker

- Karel Verleyen, jeugdauteur & bossenminnaar

- Geertrui Daem, auteur

- Dirk Jacobs, docent sociologie KUBrussel/KULeuven

- Geert Lambert, voorzitter Spirit en gemeenteraadslid Oostende, tevens als federaal Kamerlid, ondervoorzitter van de Kamer van volksvertegenwoordigers

- Chris Dusauchoit, radio- en televisiemaker

- Bernard Mazijn, inwoner van Brugge, verbonden aan het Centrum voor Duurzame Ontwikkeling ( Universiteit Gent )

- Kris Dekeyser, voorzitter Provinciale Mina-raad, actief in de Houtlandse Milieugroep en de West-Vlaamse Milieufederatie

- Magda Aelvoet, voormalig Agalev-minister van Volksgezondheid, Leefmilieu en Consumentenzaken actief in GROEN !

- Bart Vanwalle, onafhankelijk kunstenaar en ex-delégee ABVV-textiel

- Hilde Keteleer, dichteres, schrijfster en journaliste

- Peter Smet, buurtbewoner en SP.a' er St. Michiels & oud-voorzitter Provinciale Jeugdraad 1998 - 2001

- Iris Keiser, educatief medewerker Oxfam Wereldwinkel

- Johan Van Cauwenberghe, auteur en radio KLARA-presentator

- Linda Van Mieghem, jeugdauteur

- Ludo Enckels, jeugdschrijver

- Jan Bosschaert, tekenaar ( Bossen liggen mij nauw aan het hart, what's in my name...)

- Brigitte Minne, jeugdauteur

- Johan Vandevelde, jeugdauteur

- Erik De Smedt, publicist & leraar in Turnhout

- Bernard de Coen, vertaler

- Gerti Wouters, lector Nederlands Hogeschool West-Vlaanderen

- Stefaan van den Bremt, dichter

- Ivo van Strijtem, dichter

- Jan Lauwereyns, dichter

- Mark van Tongele, dichter

- Wally de Doncker, schrijver

- Stefan Brijs, schrijver

- Sam van Rooy, schrijver & wielrenner & natuurliefhebber

- Willy Van Doorselaer, schrijver

- Anne Provoost, auteur

- Bart Demyttenaere, auteur

- Joris Denoo, auteur

- Didi de Paris, auteur

- Patrick Lateur, auteur & hoofdredacteur Kunsttijdschrift Vlaanderen

- Patrick Ysebie, kabinetschef Ruimtelijke Ordening in Gent

- Jan Dumolyn, assistent Geschiedenis Universiteit Gent

- Prof. Emeritus Jaap Kruithof, moraalfilosoof Universiteit Gent

- Prof. Etienne Vermeersch, moraalfilosoof Universiteit Gent

- Pascal Ennaert, partijbestuurslid Spirit en oud-voorzitter Jeugdraad Brugge

- Luc Tratsaert, Brugge

- Els Van Weert, oud-voorzitster Spirit & federaal Staatssecretaris Duurzame Ontwikkeling & Sociale Economie voor Spirit

- Jan Roegiers & Jos Bex, Vlaamse parlementsleden Spirit

- Dirk De Cock, voormalig parlementslid Spirit

- Bert Anciaux, Vlaams minister (Spirit) van Cultuur, Jeugd, Sport en Brusselse aangelegenheden onder Leterme I

- Kathleen Van Brempt, Vlaams minister (SP.a) van Mobiliteit onder Leterme I

- Vic Anciaux, erelid Kamer van Volksvertegenwoordigers en oud-staatssecretaris Spirit

- Willy Meyvaert, lid ACOD-trein-tram-bus

- Marc Goetinck, kunsthistoricus

- Filip Lersberghe, beeldend kunstenaar, ACOD-militant en rijksambtenaar

- Han Soete, Indymedia

- Chery Derycke & Els Helewaut, Body Shop Brugge

- Wijlen Mark Braet, dichter

- Fons Dewitte, historicus

- Sien Van Severen, studente geschiedenis R.U.Gent

- Pieterjan Lefever, graficus

- Prof. Rik Pinxten, antropoloog verbonden aan het Centrum voor interculturele

communicatie en interactie, Universiteit Gent & huidig voorzitter Humanistisch Verbond

- Andries Neirynck, oud-voorzitter Brugse Milieu- en Natuurraad 2001 - 2002 + voorzitter Bloemendaele-comité & scoutsgroep Savio

- Lode Vanoost, Leen Laenens & Anne-Mie Descheemaeker, Belgische oud-kamerleden Agalev actief in GROEN !

- Magda De Meyer, Belgisch kamerlid SP.a

- Willy Dupont, Brugge

- Marcel Vermeersch, Brugge

- Marijke Deweerdt en Lieven Neyrinck, Brugge

- Arne Baillière, gemeenteraadslid Sp.a in Oostende

- Hilde Naessens, oud-Ocmw-raadslid GROEN! Oostkamp en lid politieke raad GROEN!

- Marianne Marchand, oud-voorzitter Humanistisch Verbond

- Luc Versteylen, priester-jezuiet en medestichter Agalev & Helaba

- Sigfried Sergeant, advocaat

- Marjet Van Puymbroeck, groene fietser en oud-senator Agalev

- Bart Staes, Europarlementslid GROEN !

- Jan Dhaene, voormalig onafhankelijk roodgroen Europarlementslid binnen de Europeese Groene Fractie

- Anne Van Lancker , Europarlementslid SP.a

- Eric Goeman, woordvoerder Attac-Vlaanderen & voorzitter Democratie 2000

- Relinde Baeten, coördinator Velt

- Lowie Verdonck, student Normaalsschool St. Jorisstraat en lid 39ste FOS De Menapiërs

- Joost Devriese, ocmw-raadslid GROEN !

- Marc Vanpaemel, provincieraadslid GROEN ! en militant ACV-Metaal

- Lia De Nys, KAV-lid Assebroek

- Luc Grootaerdt, West-Vlaams coördinator Spirit

- Ignace Tousseyn, vakbondsafgevaardigde COC-onderwijs

- Rolle De Bruyne, Bio-landbouwer 'De Hogen Akker'

- Joris Barbier, godsdienstleraar op rust

- Yvan Van Maele, huisarts

- Kris Decleer, wetenschappelijk medewerker 'Instituut voor Natuurbehoud'

- Veerle Declercq & Dirk Holemans & Johan Malcorps, voormalige Vlaamse parlementsleden GROEN !

- Isabel Vertriest, oud Vlaams Parlementslid Agalev actief in GROEN !

- John Van Gompel, dierenarts en ex-ondervoorzitter Natuurreservaten, conservator 'Uitkerkse Polder' & ' De Fonteintjes'

- Michiel Maertens & Frans Lozie, Belgische oud-senatoren Agalev actief in GROEN !

- Annick Lambrecht, lector 'economie' Hogeschool West-Vlaanderen & secretaris GROEN ! regio-Brugge en West-Vlaanderen.
Via de Brugse Samenwerking schepen geworden voor SP.a in schepencollege Brugge
sinds begin 2007. Eervol ontslag uit het beschermcomité Lappersfortbos sinds driekoningen 2008.

- Geert Tuerlinckx, docent op rust 'maatschappelijk opbouwwerk' Sociale School Ipsoc Kortrijk

- Ir. Frank Denis, directeur FN Brugge op rust

- Luc Van der Kelen, editorialist Het Laatste Nieuws

- Peter Slabbynck, zanger Red Zebra

- Kamagurka & Herr Seele, striptekenaars-woordkunstenaars

- Tom Lanoye, schrijver en gedelegeerd bestuurder NV Lanoye (met citaat onderaan)

- Patricia Lasoen, dichteres

- Jean Pierre Dumoulin, auteur en jurist

- Eriek Verpale & Daniël Van Hecke, schrijvers

- Paul de Wispelaere, auteur

- Luuk Gruwez & Peter Theunynck, dichters actief in de Lappersfort Poets Society

- Marcel van Maele, dichter

- Hedwig Speliers, auteur

- Nic Balthazar, televisiemaker

- Ann Croeckaert, oud-politiek secretaris Agalev-regio-Brugge actief in GROEN !

- Bernard de Cock, Dominicaan-studentenpastor

- Jef Ravelingien, priester in de West-Vlaamse basisgroepen

- Jef Ulburghs, priester-basiswerker

- Riccardo Petrella, professor economie & globalisering Katholieke Universiteit Louvain-la-Neuve

- Steven Vanholme, beleidsmedewerker Natuurpunt

- Johan Parmentier, beeldhouwer

- Anne Perneel, pottenbakster

- Karel Anseeuw, oud-student Latijnwetenschappen St. Jozefinstituut Torhout met eindwerk over "het Lappersfortbos"

- Ludo De Brabander, stafmedewerker vzw. VREDE

- Joost Cammaert, secretaris Jong GROEN ! Brugge & student tweede licentie Burgerlijk ingenieur "computerwetenschappen".

- Jürgen Balbaert, licenciaat geschiedenis & politiek secretaris GROEN ! Brugge & jonge vader van Jef

- Koen Peeters, auteur

- Pat Donnez, radiomaker en producer TITAANTJES, radio 1

- Miriam Van hee, dichteres

- Chris Lomme, actrice

- Het voormalige vierde leerjaar van de Freinetschool "De Torteltuin" uit Poperinge die een boommonster afgaven bij de Fabricom groep : Febe, Kobe, Olivier, Zoë, Marie, Jonathan, Klaas, Gill, Justin, Michaël, Yasser, Renate, Wouter, Stefanie, Korneel, Emily, Ernest, Man-Chaun en hun begeleider Wouter Sinnaeve (ondertussen zitten ze straks in het zesde leerjaar)

- Guy Verberckmoes, voorzitter leefmilieugroep Mechelen-Zuid vzw.

- Noortje Wiesbauer, filosoof, docent Karel de Grote-Hogeschool Antwerpen, voorzitter stRaten-generaal

- RAONI, Indiaans stamhoofd uit het Amazone Regenwoud

- Willem Vermandere, zanger

- Piet Van Meerbeek, stadswerker Brussel

- Lies Van Meerbeek, Arbeidsgeneeskunde K.U.Leuven

- Bert Van Dierdonck, oud - Politiek Secretaris Agalev Kortrijk - Roeselare - Tielt actief in GROEN !

- Bob de Moor, acteur

- Warre Borgmans, acteur

- Wim Oris, acteur

- Wim Opbrouck, acteur

- Rosemarie Bergmans, actrice

- Christel Domen en Marc Coessens, actrice en acteur

- Pjeroo Roobjee, auteur en beeldend kunstenaar

- Willy Spillebeen, auteur

- Frank Adam, auteur

- Kamiel Vanhole, auteur

- Chris Yperman, auteur

- Noëlla Elpers, jeugdauteur (oa. Beloega) & bezielster van 'het Kapersnest'

- Kristien Hemmerechts, schrijfster

- Benno Barnard, schrijver

- Walter Vandenbroeck, schrijver

- Geert Van Istendael, dichter

- Peter Holvoet-Hanssen, dichter actief in de Lappersfort Poets Society

- Charles Ducal, dichter

- Jozef Deleu, dichter

- Bernard Dewulf, dichter

- Gwy Mandelinck, dichter en organisator poëziezomers van Watou

- Fred Brouwers, presentator radio Klara

- Jos Ghysen, radio- en televisiemaker op rust

- Betty Mellaerts, journaliste

- Piet Piryns, journalist

- Patrick de Spiegelaere, fotograaf

- Dominique Belpaire, herboriste

- Karel Ameye, woordvoerder en erevoorzitter Natuurpunt Vzw. afdeling Brugge

- Rudi Van Buel, secretaris Doel 2020

- Jan Vannoppen, beleidsadviseur Vredeseilanden

- Remi Verwimp, priester actief binnen de Werkplaats voor Theologie en Maatschappij

- Cedric Sinove, verpleegkundige en beeldend knutselaar

- Marcel Jonckers, voorzitter milieuraad Tienen en secretaris vogelwerkgroep Oost-Brabant

- Marleen Van Meerbeek, lerares uit Tremelo

- Philippe Perneel, coördinator vzw. Archonaut en lector sociale Hogeschool Gent

- Jean-Pierre Rondas, producer Radio Klara VRT

- Luc Coorevits, Behoud de Begeerte

- Marc Vanrafelghem, medewerker Kunstencentrum De Werf

- Jef Peeters, hoofdredacteur Oikos (tijdschrift voor Politiek, Milieu en Cultuur) en lector sociale filosofie & ethiek aan de Katholieke Hogeschool Leuven

- Martine Dardenne, oud-volksvertegenwoordigster ECOLO

- Jef Rombouts, voorzitter vzw. Red de Voorkempen

- Bart Martens, oud-BBL'er als onafhankelijk Vlaams Parlementslid actief bij SP.A-Spirit

- Griet Tessier, gemeenteraadslid Groen! in Roeselare

- Peter Thoelen, bestuurder VIBE vzw, Vlaams Instituut voor Bio-Ecologisch bouwen en wonen

- Klaas Neyt, Student Ingenieur, beginnend maatschappij-kritische kortfilmmaker

- Yves Sondemeier, pianostemmer/hersteller

- Christian Van Der Gracht, diamantenslijper

- Tom Candaele, bediende receptionist horeca, lid van Greenpeace en Amnesty International

- Erik Nobels, algemeen coördinator Koninklijke Vereniging voor Natuur- en Stedenschoon

- Peter Verhaeghe, architect-adviseur

- Pol Arnauts, pastor ACW Brussel

- Luc Vankrunkelsven, Norbertijn en inhoudelijk medewerker in Europa voor Wervel

- Fetrafsul, schrijver

- Peter Algoet, filosoof en coördinator Humanistisch Verbond

- Eric Liukku, directeur vrijzinnig Studie-, Archief- en Documentatiecentrum Karel Cuypers

- Eric Van Renterghem, huisarts Merelbeke

- Mark Vandeweghe, prof. Endocrinologie Universitair ziekenhuis Gent

- Arne Van Renterghem, huisarts, bestuurslid Natuurpunt Gent vzw

- Marc Cosyns, huisarts Zwijnaarde, staflid vakgroep huisartsgeneeskunde en eerstelijnszorg UGent

- Edward Schelstraete, gemeenteraadslid Menen, intendant TEN VREDE concerten Diksmuide

- Mong Rosseel en alle Vieze Gasten

- Raf Walschaerts (kommil foo)

- Luc De Vos, zanger

- Bea Van der Maat, muzikante

- Wouter Deprez, cabaret/theater/tv

- Hans Bocxstael, muziekprogrammator KC Netwerk

- Andrea Croonenberghs, actrice

- Jo Roets, theatermaker

- Lectrr, cartoonist, striptekenaar en columnist

- Dave Sinardet, onderzoeker Politieke en Sociale Wetenschappen Universiteit Antwerpen

- Hendrik Vos, prof. Europeese politiek Universiteit Gent

- Peter Bursens, docent Universiteit Antwerpen

- Kristof Geeraerts, beleidswetenschapper

- Wendel Trio, campagne directeur Greenpeace België

- Joeri Thijs, medewerker Bossencampagne Greenpeace

- Dirk Van Regenmortel, projectcoördinator Bond Beter Leefmilieu Vlaanderen (BBL)

- Rik De Vreese, beleidsmedewerker en projectcoördinator Vereniging voor Bos in Vlaanderen (VBV)

- Piet Hardeman, voorzitter Natuurfonds Westland vzw en provinciaal vertegenwoordiger GR-paden vzw

- Armand Roegiers, actief in FietsenMoetKunnen

- Lin Ploegaert, actief in stRaten-generaal

- Raf Allaert, coördinator wereldcentrum Oost-Vlaanderen, Steunpunt voor Mondiale vorming in de provincie Oost-Vlaanderen

- Jacques Denecker, actief in WILOO en Attac Oostende

- Dirk Draulans, journalist

- Koen Fillet, journalist

- Dirk Musschoot, journalist - auteur

- Paul Schrijvers, seriewoordenaar

- Jet Marchau, recensente en leespromotor

- Paul Demets, dichter en recensent

- Stefaan van den Broeck, schrijver

- Suzanne Binnemans, auteur

- Koen Stassijns, dichter

- Paul Verrept, prentenboekenmaker en grafisch ontwerper

- Katrien Seynaeve, psycholoog - auteur

- Guido Van Heulendonk, auteur

- Manu Claeys, essayist

- Herman J. Claeys, schrijver

- Joke van Leeuwen, schrijver-tekenaar, performer

- Frans Denissen, schrijver en vertaler

- An Candaele, illustrator jeugd- en kinderboeken

- Elmer Jr., beeldhouwer

- Luk Van Soom, beeldhouwer

- Gerda Bats, producer VRT KLARA

- Ignace Decancq, provinciaal bestuurslid Spirit West-Vlaanderen

- Elke Decruynaere, stafmedewerker GRIP vzw (Gelijke Rechten voor Ieder Persoon met een handicap), andersglobaliste actief in Jong Groen!

- Bart Roose, bestuurslid Spirit West-Vlaanderen, arbeider Magazijn Philips Brugge

- Luc Duhayon, actief in Vivant

- Geert Decock, bestuurslid Spirit Brugge

- Jan Cortvriend, ingenieur

- Wim Verdonck, arbeider, blauwe vakbondsafgevaardigde met een groen hart

- Marouschka Vanderputte, bediende

- Pierre Martin Neirinckx, bosbeheerder Dikkelvenne, criminolooog, voormalig opdrachthouder bij de Koning Boudewijnstichting

- Herman De Mol, ambtenaar bij het Vlaams Parlement - lid van de basisgroepen en leven-genieter

- Elie en Rosa Neels - Coppieters, West-Vlaamse Basisgroepen

- Bart en Bea Mostrey - Vanhaecke, leraars

- Ingmar Ricquier, muziek en expressie leerkracht, oud-voorzitter Jeugdraad Brugge

- Stefaan Declercq, Algemeen Secretaris Oxfam-Solidariteit

- Marie-Paule Quix, Spirit-volksvertegenwoordiger in de BrusselseHoofdstedelijke Raad en  fractieleider van de Sp.a-Spirit-fractie

- Filip Loobuyck, Groen!

- Prof. Jan De Maeseneer, vakgroep Huisartsgeneeskunde en Eerstelijnsgezondheidszorg,  Universiteit Gent

- Gerda Vandenbouhede en Guido Dobbelaere, kunstschilderskoppel

- Lut De Block, plattelandsdichter, Oost-Vlaanderen

- Koen De Bouw, acteur
 

- Andy Vermaut, vredesactivist
 

- Viviane Hermans, magistraat
 

- een extra-input uit het Oostendse via de Zandvoordse Struikrovers : Welkom aan :

* WILL FERDY, zanger * ANDRé VANDEKERCKHOVE, milieu-activist en conservator natuur-educatief reservaat voor het basisonderwijs * PAUL VENMANS, arbeider op rust en milieuliefhebbende milieubeschermer * STéPHANE & CHRISTOPHE VENMANS arbeiders en milieuliefhebbende miliebeschermers * STEPH-ALAIN BOUILLON, jeugdhuismederwerker en bediende * BIL DIEDERIK, bediende en meubelmaker-restaurateur en kunstenaar * STEFAAN LIEVENS, docent en afgevaardigd beheerder van vzw Ruimte + vzw OHK + vzw Vandaag en Morgen * INE LIEVENS, lerares * JORIS VANHECKE, werkzaam in FORTIS agentschap * IWEIN SCHRER, feestbouwer (oa. Paulusfeesten) * LASEURE KURT, treinbestuurder TCT Brugge * WILLIAM LANGOUCHE, schapenhouder en natuurbeschermer (Leffinge) * PATRICIA GERMONPRE, kok 'De Blauwe Paprika' Restaurant (Leffinge) * YVON PONCELET, kunstfotograaf, leraar kunstfotografie * STEFANO, Kunstschilder * DANNIE, uitbater Kunstkroeg 'Bistro' * ROOS MARNIX, medewerker kringloopwinkel en milieu-activist * HOUTHOOFD CHRISTOPH, groenarbeider * CRAEY CARL, Milieu Educatief Centrum Oostende * CATHY BANKEN Administratief Medewerker en voorvechter voor dierenrechten * RUBEN DE KIEVITH, striptekenaar * ERIC DE KIEVITH, natuurgids Oostende en fotograaf * JAN PRUVOST, Natuurpunt-lid (Brussel) * CHRIS COTTRELL, stripwinkel-uitbater * SIEGRIEF VLINCK, Vegetariër en natuurbeschermer * JANSSENS EMIEL, Galerijhouder en kunstenaar-kunstschilder * ELS REYNDERS, verantwoordelijke jeugdhuis O.H.K. vzw * JEROEN HOSTYN, stageair jeugdhuis O.H.K. vzw * PACHAMAMA, muziekgroep van natuurbeschermers * DEPREYTERE CAMILLE, milieu-activiste * BOUKHOBZA LEILA, lid Greenpeace * SAMMY CLOET, lid Greenpeace * SARA CAPPON, milieu-activiste * Familie VANDEGENHUCHTE * WOUTER DE VRIENDT, Groen! * MARIJK VENS, Groen! * DE MAST vzw (Oostende) * KUNSTKRING DE PEPERBUSSE vzw (Oostende) * CULTUUR CONTACT vzw (Leffinge) * BLUE LIGHT HOUSE , Inner Wisdom Center & Didgeridoo (Oudenburg) * ATELIER DE MEYER (Oudenburg) * YNNAD, Nieuwetijdscentrum (Oostende) * PETER DE MEYER, kunstenaar * EVA STORM, ontwerpster * DEBOECK EMMANNUEL, sport- en natuurliefhebber, DANNY DEWULF, Druïde, lid van Order of Bards, Ovates & Druids (OBOD) + Lid van Greenpeace & Amnesty International, natuurmeditaties * ERWIN DEWULF, natuurliefhebber * ROSA DE MEULENAERE, natuurliefhebber * CLAUDE VELTER, voorzitter Vogelopvang Centrum Oostende * HENRI MILLE, strandgids Marien Ecologisch Centrum * JOHN BLOMMAERT, kunstschilder * JACQUES DENECKER, WILOO en ATTAC-Oostende * PIERRE CLAES, ijzersculpturen en inlijstingen, natuurliefhebber * VAASSEN CLAUDIA, kunstschilder * D'HOEDT BRENDA, lid Vogelbescherming en vrijwilliger vogelopvangcentrum Oostende * INGO LUYPAERT & LINDA VANDERVELDE & ELKE VERDURMEN & KRISTEL BONDUELLE , actief in VCM (contactforum voor erfgoedverenigingen) * CORNILLE MICHIEL, vrijwiliger Horizon Oostende en milieuactivist * KAREN REMANS en BRECHT DE SMET, medewerkers Afdeling Natuur Vlaamse Gemeenschap * BRITS HUYS, student * WITTEVRONGEL ANNICK * BARBARA LUCIC, kokkin en natuurliefhebster * GERMONPREZ JOSEPH, Gentse kunstschilder * MIEK BOURGEOIS, Gentse juwelenontwerpster * MAARTEN TAVERNIER, student Toerisme en natuurbeschermer * CHARLOTTE COGHE, studente Economie-Moderner talen en natuurbeschermer * CRAEY ARTHUR, actief in Marien Ecologisch Centrum vzw. & Coastwatch (stichting noordzee nl) & Earth Educatie * FILIP DESSEYN, Vrijwiliger Horizon Oostende voor basisonderwijs * JEROEN ARNAEYS, tuinarchitect actief in Vogelopvangcentrum Oostende - Vogelbescherming - Natuurpunt - JNM afdeling Westkust en Kerkuilenwerkgroep Veurne * PETER DESNERCK, bediende en milieuactivist * SAGAERT KOEN, Brussels natuurliefhebber * BERNARD BEDEUR, Vlaamse immigrant, Kentuckystreet Vallejo USA, medebeheerder van Moeras Natuurreservaten: Save the Bay + Friends of San Pablo Bay en actief in National Wildlife Refuge * FRANK VAN HOORDE, toneeltechnicus actief in ACV Oostende * FONTEYNE JEAN-MARIE, natuurliefhebber * DE BUCK ETIENNE, natuurliefhebber * BALLEGEU FILIP, lid van VOC-Oostende & Beernem (vogelopvangcentra), Greenpeace, Gaia, Natuurpunt en van beroep vogelbeschermer-dierenverzorger * JACQUES WILLEMS (Leffinge) , wandelaar in de echte natuur en natuurbeschermer * HANNAH DEWAELE, student public relations met stage bij Horizon Educatief * AGATA KONINC, geboren en getogen in Polen en nu actief in Marien Ecologisch Centrum vzw Oostende met strandwandelingen (educatie) en coastwatch - opruimen op het strand (eductief projekt) binnen kader van Natuur en Milieu educatief Centrum * JOHAN DEFURNE & FATIA LAALILIS, actief in Vzw Magdalena: Podium voor jong talent muziek & kunst * HEBE BAILLIERE, actief in KAJ, Bulldozer en Vzw Magdalena * BOGAERT BAÏDA, studente verpleegkunde * TRIO JOACHIM, gegradueerde electromechanica * met de groeten van en alle sympathie van GIDSENKRING LANGE NELLE * INGE DEVOS, actief in vrijwillgerswerk bij vzw Oranje-Oostkamp * DEIKE TERA MAI II, creatief ingesteld via grafische opleiding, actief in de kinderanimatie en decoratie Paulusfeesten, werkzaam bij Earth Explorer "Handen af van het bos... Lappersfort MOET blijven!" * PRISCILLA VANDENBROEK, student administratiebeheer Oudenburg * DE KINDER HARRY, lid Natuurpunt Oostende * VAN DE PITTE LIEVEN, permanentie-verantwoordelijke Jeugdhuis O.H.K. Oostende * BOEKX, aankoop en verkoop van oud en nieuw * ANNICK VERCRUYSE, mede-verantwoordelijke Jeugdbond Voor Natuurstudie en Natuurbescherming Oostende * DEROO KAAT 'Laat de natuur leven!'

 

Tot slot nog een woordje van Tom Lanoye:

 "Tom Lanoye, Gedelegeerd Bestuurder van de NV LANOYE, treedt toe tot het beschermcomité van het Lappersfortbos en de Chartreusenatuur. 

Op uitdrukkelijke voorwaarde dat ie zelf NOOIT in een boomhut hoeft te gaan wonen, en dat zijn Alfa Romeo NOOIT geconfisqueerd zal worden, mochten de huidige bezetters van het Lappersfortbos ooit de premier mogen leveren voor dit land.

Voor het overige niets dan steun, zachte kussen, bemoederende schouderklopjes, en propere zakdoeken annex ondergoed u allen toegewenst, in liefde en bewondering, voor uw jeugd, uw volharding en uw lichaamstemperatuur.  

Tom Lanoye, schrijver"