Wie/wat/wanneer is de Hanzestadcoalitie pro bosbehoud in Hanzestad Brugge ?

 

 

De Hanzestadcoalitie voor een duurzame en dierbare stad bestaat uit :

het Groene Gordel Front in Brugge en Ommeland (GGF)

Bond Beter Leefmilieu Vlaanderen

Wereldnatuurfonds

Vereniging voor Ecologische Leef- en Teeltwijzen

Werkgroep voor een Rechtvaardige en Verantwoorde Landbouw

Vereniging voor Bos in Vlaanderen

Greenpeace

Vogelbescherming Vlaanderen

Voor Moeder aarde vzw

Pax Christi

mensen uit de basisgroepen

stRatengeneraal

Borgerhou(d)t van Mensen

Lappersfort Poets Society

de Zandvoordse Struikrovers

Jeugdbond voor Natuur en Milieu

Groen vzw

Wijkwereldwinkel St. Michiels