Welkom in de Hanzestad !


Wat begon als bezorgdheid voor groene gordels en zonevreemde bossen vertaalde zich eerst in het filosofisch aanbieden van duurzame alternatieven en is nu een concreet  tastbare oefening van duurzame stadsplanning op de ruimtelijke kaarten van Brugge en Ommeland.

Ons opzet is meer dan ooit aantonen dat een duurzame ontwikkeling mogelijke is en dat Brugge een perfect voorbeeld kan zijn van een succesverhaal waar ecologie, economie en sociale waarden hand in hand gaan.

Voor we je loslaten op de teksten nog twee doordenkertjes:

  • "duurzame ontwikkeling is een werkwoord, dag in - dag uit"

  • "duurzame ontwikkeling is een proces waarin je alles in vraag stelt en onder loep neemt" - professor emeritus C. Vermeersch op de stedenbouwkundige commissie van stad Brugge

Het Hanzestadproject is een uniek "think globally, act locally"- proces  van het Hanzestadnetwerk : een constructief samenwerkingsverband  van het Groene Gordel Front in Brugge en Ommeland met reeds de steun van Wervel (WErkgroep voor een Rechtvaardige en VErantwoorde Landbouw), Bond Beter Leefmilieu Vlaanderen, Greenpeace, Natuurpunt, WWF (Wereldnatuurfonds), JNM (Jeugdbond voor Natuurstudie en Milieubescherming), Bond van Trein Tram en Busgebruikers, stRaten-generaal, Fietsersbond, VELT (Vereniging voor Ecologische Leef- en Teeltwijze), Ecolife, VODO (Vlaams Overleg Duurzame Ontwikkeling) en de Vereniging voor Bos in Vlaanderen. Meer info vind je bij partners.