Het GGF in 15 zinnen samengevat


Het Groene Gordel Front ...

· Heeft zijn ontstaansgeschiedenis begin jaren 70 en kent een hoogtepunt met de bezetting van het Lappersfortbos door de tedere anarchisten van het 'Lappersfront'. Dankzij hen werd het een mediadossier. We zijn gesitueerd in een lang verhaal (zie verder op deze website)

· Is sinds mei 2002 een alsmaar organisch groeiend netwerk voor duurzaamheid en participatie. Wat begon als een beschermende cirkel rond enerzijds de Lappersforters & het bezette zonevreemde Lappersfort en anderzijds de bezette open ruimte Chartreusehoeve & de Chartreusefronters groeide uit tot Vlaamse bezorgdheid voor zonevreemde bossen en groene gordels.

· Heeft een symbolisch draagvlak : van 88 kleine en grote verenigingen; van vele individuele burgers en van het beschermcomité van het Lappersfort en de Chartreuse met meer dan 250 gezagsvolle leden.

· Heeft concrete samenwerkingsverbanden met BBL, Natuurpunt, Greenpeace, WWF, stRaten-generaal,... (partners binnen het GGF-netwerk)

· Is een virtueel netwerk van communicatie met mensen van allerlei slag met wie ook altijd live contact gelegd werd (een octopus met vele armen) : Fabricom groep, stadsbestuur Brugge en provinciebestuur West-Vlaanderen, regio-burgemeesters, Vlaamse kabinetten, lokale middenveld en landelijke actoren, vele duizenden sympatisanten, CD & V -kaderleden, VLD 16, SPa-Spirit, Groen !

· Bestaat ook echt in allerlei live bezoeken aan politici, kabinetten, ... en acties bij gemeenteraden en gecoro's,( cf. In de ban van het Bpa op www.regiobrugge.be ), in communicatie hierover in de media en in SOS -raamaffiches in vele straten.

· Heeft allerlei spin-offs : Lappersfortpolitici, Hanzestadpolitici, Lappersfort Poets Society, werkgroep advocaten, Technische Werkgroep, Hanzestadnetwerk,...

· Vindt de blijvende netwerkkracht in zijn draaischijfmogelijkheid van wisselende partners voor dezelfde strijd (net zoals de drie musketiers die met vier waren : de som is groter dan de delen want 2 + 1 = 4 )

· Is te volgen op 2 websites : www.ggf.be en www.regiobrugge.be 

· Heeft als motto : No compromise in defense of our earth but sustainable alternatives...

· Haalt zijn energie uit de kracht van de samenwerking en uit de nazinderende tedere strijdbare spiritualiteit van het eens bezette Lappersfortbos (en zijn bezetters zusjes en broertjes van Pipi Langkous en De Kat) dat met geweld ontruimd werd om te kunnen vernietigen !! (eros & tanatos)

· Heeft een missie : 1. Bewustmaken rond Duurzame Ontwikkeling 2. Redden Lappersfort en Chartreuse 3. Realiseren ideeën ‘Communicatieraad’ in Brugge 4. Hanzestadproces zien groeien

· Communiceert permanent met zijn achterban via nieuwsflashes en dialooggroep om de voeling niet te verliezen. Metode : klankbordgroep.

· Wordt elke maand beter gestructureerd binnen een lerend netwerk met vallen en opstaan : als een rubberbootje; nog geen tanker !

· Is samenvattend de strijd voor duurzaam ruimtegebruik (Chartreuse en Lappersfort) en duurzame mobiliteit ( geen Zuidelijke Ontsluiting door Lappersfort en Vaartdijkstraat) en duurzame democratie (inspraak en betrokken participatie) in constructieve dialoog rond duurzame alternatieven (het Hanzestadproject : duurzame stadsplanning ) .