Veelgestelde vragen


Zijn de mensen van het groene gordel front tegen werkgelegenheid?

Natuurlijk niet, iedereen heeft nood aan een goede en zinvolle job, zeker ook jongeren bij wie de werkloosheid de laatste tijd hoge pieken scheert. Nieuwe industrieterreinen leiden echter niet noodzakelijk tot meer jobs. De automatisering en de globalisering van de economie hebben het aantal jobs de laatste decennia doen dalen. Dat is niet de schuld van milieu-activisten. Op dezelfde ruimte werken nu vaak veel minder arbeiders dan vroeger (vergelijk het aantal werknemers van BN of het voormalige Philips tussen nu en twintig, dertig jaar geleden!)

Er zijn andere mogelijkheden om bedrijven in te planten in het Brugse  (zie ons webdeeltje rond alternatieven)!

De tegenstelling tussen economie (jobs) en ecologie (groen) is bovendien een valse tegenstelling!

Arbeiders en bedienden zijn tegelijk ook burgers die behoefte hebben aan schone lucht, aan ontspanning in de natuur. Werknemers zijn ook ouders van een generatie kinderen die in de toekomst misschien nog amper een stukje groen zullen kennen als we dit land blijven volbouwen en vervuilen zoals de laatste 50 jaar is gebeurd.

top

Stevenen we af op een mobiliteitsfiasco?

Ja, als we Koning Auto blijven bejubelen en vrij spel geven. Dus ja, als we kiezen voor meer wegen als de zuidelijke ontsluiting (= verbreding van de Vaartdijkstraat en creatie van een extra kruispunt op de ring waar zo’n 1000 auto’s op een piekuur op- en afrijden).

Nee, als we kiezen voor het openbaar vervoer en de fiets. Nee, als we enkele eenvoudige ingrepen doen (bvb. bij de Boeveriepoort er een extra fiets- & wandeltunnel steken en zo een 2*2 –rijbaan creëren). Voor meer info: zie ons webdeeltje rond alternatieven!

top

Waarom willen jullie het Lappersfortbos integraal beschermen?

Het Lappersfortbos behoort tot een groter geheel. Een geheel dat wij de groene gordel rond Brugge noemen. Deze open ruimten hebben een groot belang voor het psychologisch welzijn van een gestresseerde bevolking. Deze open ruimten zijn uiterst geschikt voor allerlei vormen van zachte recreatie. Ook willen we de natuurwaarden van dit bos behouden. Wie er het laatste natuurrapport op naleest zal schrikken van de trend waarbij in een versneld tempo vele soorten uitsterven.

Voor meer info verwijzen we ook naar onze webzone Lappersfort.

top

Wat willen jullie, van het groene gordel front, dan doen met Lappersfort?

We willen er een stedelijk educatief natuurreservaat van maken (wat dit inhoudt, kan je hier zien - of bezoek het deeltje rond het Lappersfort). Daardoor behouden we 7 unieke biotopen (moeras, hooiland, parkbos, …), geven we de Bruggelingen een schitterend stadsbos en een prachtige fiets- en wandelroute langs het kanaal  & vermijden we overstromingen door het moerasgebied open te houden.

top

Zijn de bezetters ‘groene fundamentalisten’ of ‘extremisten’, gemanipuleerd door de politiek?

Nee, het zijn idealistische jonge mensen, die niet te lui zijn om de handen uit de mouwen te steken voor een goed doel. Ze zitten er niet voor hun plezier maar om het bos te redden. Het is niet ‘extreem’ om in ons dichtgebouwde Vlaanderen de laatste schaarse restjes groen te beschermen.

top