Copyright - Disclaimer


Over deze website

Het Groene Gordel Front besteedt de uiterste zorg aan de betrouwbaarheid en actualiteit van de gegevens op haar website. Onjuistheden kunnen echter voorkomen. Het Groene Gordel Front alsmede de aan haar gelieerde organisaties of personen zijn niet aansprakelijk voor schade als gevolg van onjuistheden, problemen veroorzaakt door, of inherent aan het verspreiden van de informatie via het internet alsmede technische storingen.

terug - top

Copyright

Het materiaal op de website mag worden overgenomen voor persoonlijk en educatief gebruik.
Verspreiding van deze informatie voor andere doeleinden mag en wordt ten zeerste aangeraden (liefst met bronvermelding "Groene Gordel Front - www.ggf.be - [datum bezoek]").

terug - top

Over onze externe links

Op onze website vindt u links naar andere sites. Deze links zijn alleen maar aangebracht voor uw comfort. De inhoud van deze sites staat niet onder onze controle en wij kunnen op geen enkele manier de verantwoordelijkheid dragen voor de inhoud ervan of voor enig ander materiaal op deze sites, voor het gebruik van deze sites of voor de producten en diensten die op deze websites worden voorgesteld of verkocht.

Wij kunnen dan ook in geen enkel geval verantwoordelijk worden gesteld voor schade, rechtstreeks of onrechtstreeks, veroorzaakt door het gebruik van onze website of van sites die met de onze zijn gelinkt, ongeacht het feit of wij wel of niet gewaarschuwd zijn over de mogelijkheid van een dergelijke schade.

terug - top

Contact

Indien u nog andere vragen hebt, kunt u steeds contact met ons opnemen.

terug - top