Het stedelijk afbakeningsproces


Inleiding: wat is een stedelijk afbakeningsproces?

In uitvoering van het Ruimtelijk Structuurplan Vlaanderen worden de stedelijke gebieden afgebakend. Brugge werd in het Ruimtelijk Structuurplan Vlaanderen als regionaalstedelijk gebied geselecteerd (er bestaan ook grootstedelijke - bvb. Gent - en kleinstedelijke gebieden - bvb. Blankenberge).

Is de gemeente (bv. de stad Brugge voor het nog steeds in opmaak zijnde structuurplan Brugge) de opdrachtgever van het gemeentelijk ruimtelijk structuurplan (GRS), dan is dat het Vlaams Gewest voor wat de afbakening van de stedelijke gebieden betreft. Het plangebied wordt dan ook niet begrensd door de administratieve gemeentegrens van Brugge, maar omvat delen van de gemeenten Brugge, Damme, Jabbeke, Oostkamp en Zedelgem. Het uiteindelijke plan moet uitwijzen om welke delen het exact gaat. Meer info vinden we op de website van het WVI.

top

Onze bezwaren

De afbakening van een stedelijk gebied is op zich een schitterende zaak. De afbakening van de stad impliceert immers ook het trekken van een zogenaamde "groene grens" ("van hier start de open ruimte").

Niettemin werden binnen het GGF een aantal bedenkingen geformuleerd, die zowel betrekking hebben op het verloop van het afbakeningsproces als op de inhoudelijke punten. Het GGF is immers van mening dat zowel het participatief karakter van het proces als het toepassen van een duurzaamheidstoets niet steeds consequent worden volgehouden. Op zich zijn er nog mogelijkheden om de koers bij te sturen.

top

Bezwaarschrift

Bovenstaande bezwaren zijn een samenvatting van het grotere bezwaarschrift, dat je hier kan downloaden.

top

Alternatieven

We hebben ondertussen een hele resem van documenten (visies, bezwaarschriften, ...) uitgewerkt die de concurrentie met de nota's van het afbakeningsproces van het regionaalstedelijk gebied makkelijk aan kunnen en die tonen dat een duurzame stadsplanning mogelijk en (economisch) wenselijk is. We verwijzen naar o.a. het "Chartreusememorandum" voor praktische gegevens, het "Groene Gordel charter" voor inspirerende voorbeelden, "ruimtevraag industrie", ... Meer info vind je bij het deeltje "alternatieven".

Tevens zijn er rond onze GGF-thema's ook reeds drie scripties verschenen, die aantonen dat de voorstellen van het afbakeningsproces niet altijd in de lijn liggen van de vertrekpunten van het ruimtelijk structuurplan Vlaanderen. Formateur Yves Leterme heeft naar aanleiding van de vorming van de nieuwe Vlaamse regering “het Groene Gordel Memorandum” ontvangen en doorgenomen. Wij denken dan ook dat wij over voldoende maturiteit en voldoende draagvlak beschikken om te mogen vragen ons standpunt ernstig te nemen.  

top