Kerstbrief aan onze burgemeester

15/12/2004KERSTBRIEF AAN ONZE BURGEMEESTER EN ONZE OCMW-ONDERVOORZITTER


VREDE OP AARDE EN IN HET LAPPERSFORT = BOS


ECOLOGIE ALS MAATSCHAPPELIJKE WELZIJNSZORG
 

beste Patrick Moenaert,
beste Jos Demarest,

Net als in het evangelie, de goede boodschap van de verlosser die straks weer (tevergeefs ?) geboren wordt, schrijven wij jullie aan per twee. Omdat jullie samen sterker zijn en één + één soms drie is ! En sterk en grootmoedig moeten jullie zijn om te doen wat in de sterren geschreven
staat als te gebeuren : LAPPERSFORT WORDT STADSBOS ...

Laat ons alstublieft verder van mening verschillen en in de komende rondetafelraad hierover het debat aangaan met elkaar. Maar laat ons het toch over één ding eens zijn : het Lappersfort is en blijft bos.

Er mogen dan in het verleden foute dingen gezegd en gebeurd zijn bij alle betrokkenen. Dit is onze zorg niet meer. Onze zorg is hoe we samen als medekrachten een duurzame toekomst kunnen plannen. Daarom en bij deze vragen wij aan het stadsbestuur van Brugge een komend onderhoud in de lente van 2005 (HRS-lenteplan).

Maar nu vragen wij ook iets : laat de bomen weten dat het Kerstmis is (naar het bekende lied van Bob Geldof en Band Aid). Beste burgemeester en beste ondervoorzitter; als vertegenwoordigers van een christelijk geïnspireerde beweging vragen wij jullie om een kerst-offer : wees grootmoedig en spreek jullie publiekelijk uit voor de zaak van een brede stroming uit het middenveld van Milieu- en Natuurbewegingen. Verkondig het van de daken en meld het aan de wereld dat het Lappersfort integraal gered wordt en dat jullie er samen met ons een speelbos, stadsbos, tortelbos, geboortebos, ... van willen maken. Dan kan er weer vrede groeien in onze stad en kunnen we samen zoeken naar Hanzetopia, de Hanzestad op aarde. Wij willen niet in jullie plaats treden; maar samen met jullie en alle mensen & bewegingen & partijen van goede wil de uitdagingen van een duurzame toekomst aangaan.

Het verhaal van het Lappersfortbos is ondertussen al vereeuwigd in het Lappersfortmuseum en de dichters en dichteressen van de Lappersfort Poets Society hebben hut bos al gered in hun poëzie
( zie http://www.regiobrugge.be/lappersfortpoets.php ). U als christelijk deel van het stadsbestuur kan toch niet achterblijven ?

Stel dat Bos-Minister Peeters faalt in zijn queeste om hut Lappersfortbos te redden (wat wij niet verwachten); dan staan jullie in alle geval al aan de kant van zij die ecologie betrachten als een vorm van maatschappelijke welzijnszorg. En zeg nu zelf : als ACW'ers bent U daar op de goede plaats !

Nog een stevige en duurzame Hanze-groet vanwege

Brugge 15 december 2004

Erik Grietens, beleidsmedewerker Bond Beter Leefmilieu Vlaanderen
Stef Boogaerts, journalist & hoofdredacteur Milieurama (Bond Beter
Leefmilieu Vlaanderen)
Rik De Vreese, beleidsmedewerker Vereniging voor Bos in Vlaanderen
Paul de Vlam, politieman op rust en bestuurder Natuurpunt
Viviane Nollet, oud-voorzitter SP.a - Brugge
Luc van der Kelen, editorialist Het Laatste Nieuws
Wim Opbrouck, acteur
Geertrui Daem, schrijfster
Linda Van Mieghem, jeugdauteur en lid van de Lappersfort Poets Society
Peter Holvoet - Hanssen, dichter en lid van de Lappersfort Poets Society
Paul Demets, dichter en lid van de Lappersfort Poets Society
Wally de Doncker, schrijver en dichter en lid van de Lappersfort Poets
Society
Peter Theunynck, dichter en lid van de Lappersfort Poets Society
An Cliquet, juriste
Luuk Gruwez, dichter
Joke van Leeuwen, auteur
Karel Verleyen, jeugdauteur
Nic Balthazar, televisiemaker
Luc Vanneste, secretaris Groene Gordel Front en godsdienstleraar
Jozef De Coster, voorzitter Groene Gordel Front en journalist

PS. Op 16/10/03 kreeg de burgemeester van Brugge ook al een open brief. De impasse werd toen doorbroken door Sp.a - voorzitter Viviane Nollet die meestapte in de Heilige Spoedprocessie - 20/10/03 - en door het onderhoud met het Brugse Stadsbestuur dat op 15/12/03 doorging !