Groene Gordel Memorandum


Aan de volgende Vlaamse Regering
Ter attentie van de heer Yves Leterme

Het Groene Gordel Front in Brugge en Ommeland, De Koninklijke Vereniging voor Natuur- en Stedenschoon, De Vereniging voor Bos in Vlaanderen, en De Bond Beter Leefmilieu Vlaanderen herinneren zich de Groene Gordel Engagementen van vele politici en willen graag de volgende 6 programmapunten opgenomen zien in het Nieuwe Vlaamse Regeerakkoord en vragen :

1) het integraal behoud van het Lappersfortbos als stadsbos voor Brugge. Wij staan voor 100% achter het "Pact voor het Lappersfort" en willen - liever gisteren dan morgen - meehelpen aan de broodnodige beheerswerken.

2) de opmaak van een groene RUP voor de Chartreuse (zonder inplanting van kantoorachtigen) met versteviging van de open ruimte functie in overleg met bos-, natuur- en landbouwpartners. Een zachte toeristische ontsluiting door een fietsroutenetwerk en een archeologisch leerroutewandelpad juichen wij toe. De integrale erkenning van het Chartreusegebied als stedelijk open ruimtegebied en zuidelijke groene long in lopende planningsprocessen is voor ons cruciaal.

3) de opmaak van een groene Groene Gordel RUP die de volledige Groene Gordel van Brugge en Ommeland in kaart brengt, beschermt, versterkt, uitbreidt en ontsluit voor het zachte fiets- en wandeltoerisme met een Groene Gordel fietsroutenetwerk.

4) een versnelde aanpak en verhoogde financiŽle injectie in duurzame mobiliteit : sleuf N31, fietstunnels station, (halfhoge) vaste brug in Steenbrugge, een versnelde investering in betere spoorverbinding naar Zeebrugge (3de en 4de spoor...), Vaartdijk = Fietsdijk... (cf. Groene Gordel Alternatief voor een duurzame mobiliteit)

5) een opdracht en een budget voor een studiebureau dat de potenties van het Hanzestadproject  met architecten en ingenieurs als Vlaamse testcase en lichtend voorbeeld voor duurzame stadsplanning in kaart brengt, verder doordenkt en onderbouwt met facts and figures.

6) concrete hefbomen om de participatie en de communicatie, de coproductie en de betrokken inspraak rond Ruimtelijke Ordening in Vlaanderen beter en duurzamer te sturen (cf. Hanzestadgesprekken van de Club van Brugge). Wij wijzen er in het Hanzestadproject op dat inspraak en participatie, communicatie en betrokkenheid essentieel zijn in een duurzaam overlegpatroon, in elke democratie van de 21ste eeuw. Wij zijn overtuigd dat dierbare en duurzame politieke beslissingen slechts mogelijk zijn als beleidsmensen alle betrokken partners op gelijk niveau rond de tafel brengen en samen naar verantwoorde duurzame beslissingen groeien. Wij willen dat duurzame ideeŽn van burgers die de omgeving voor zichzelf en anderen willen uitbouwen mee gehoord en betrokken worden in de uitbouw van een duurzame wereld. Er is een acute nood - binnen onze wereld vol diversiteit - aan plaatsen voor rondetafeloverleg zodat er meer ontmoeting en verbinding plaats kan vinden. Niet elk op zijn eilandje... Voor een goed functioneren van de samenleving hebben overheid, politici, middenveld, ruimtelijke planners en burgers van goede wil wederzijds nood aan elkaar en aan dwarsverbindingen...

Brugge, 19 juni 2004

Er is een mooie Navaho-spreuk die zegt: " wij erven het land niet van onze voorvaderen. We hebben het slechts te leen van onze kinderen. " Wij er zeker van dat onze kinderen tot de realisatie zullen komen dat hun ouders de aarde hebben verkwanseld. Klein stukje bos per klein stukje bos. Het Lappersfortbos is daar misschien maar een klein lapje in, maar elk bos is ook begonnen met ťťn boom...