Alternatieven


Soms wordt - onterecht - naar ons verwezen alsof we enkel "neen"-knikkers zijn die tegen vooruitgang, economische ontwikkeling, ... en dat we niks bijbrengen aan het maatschappelijk debat doch er louter op uit zijn om dossiers te blokkeren en het economisch klimaat in onze stad te verpesten.

Niets is echter minder waard, het Groene Gordel Front streeft er naar om - cfr. het motto "think globally, act locally" - een duurzame ontwikkeling op gang te brengen in de Brugse regio. Een duurzame ontwikkeling die staat voor kansen voor mens / cultuur Ťn economie Ťn milieu ... omdat we niet in het "utopisch gezever" willen blijven plakken gingen we (gesteund door enthousiaste planologen, architecten, ...) zelf achter de tekentafel zitten en ontwierpen diverse blauwprinten voor Brugge.

Gezien onze beperkte mankracht en de hete hangijzers focusten we op twee thema's: participatie en duurzame stedebouw. De afgelopen jaren fabriceerden we dan ook diverse nota's:

 1. duurzame stedenbouw

  • het Hanzestadproces (een blauwdruk van een duurzaam Brugge in pakweg 2010, project nog volop lopende !), januari 2004 - ?

  • het Groene Gordel Charter (een leidraad voor duurzame stedenbouw en duurzame bedrijventerreinen in het bijzonder - i.s.m. de Bond Beter Leefmilieu), juli 2003

  • het Chartreusememorandum (over de Brugse bedrijventerreinen - als appetizer voor het Groene Gordel Charter), 29 april 2003

  • het Groene Gordel Alternatief (de voorloper van het Hanzestadproject), 2002

  • het Gentlemen's Agreement Vaartdijkstraat en Lappersfort (het startschot voor onze zoektocht naar duurzame alternatieven in de zomer van 2002)

Om deze ideeŽn ook af te toetsen bij de Bruggelingen en om hen vertrouwd te maken met onze werking organiseerden we reeds diverse hoorzittingen rond deze plannen.

 

 1. participatie

Tot slot gingen we ook vaak de baan op, schreven we diverse open brieven en keken ook eens naar bevriende organisaties, werkten we ook mee rond "Vlaamse" dossiers, ...

ps. sommige nota's zijn reeds achterhaald door nieuwe evoluties, nieuwe inzichten, innovatieve ideeŽn van Bruggelingen die kwamen naar onze hoorzittingen, ... Wil je daarom de meest actuele visies horen, contacteer ons !