ZETELZETTING VOOR BOS & STAD

 

ACTIE ZETELZETTING VOOR BOS & STAD ( duurzaam & dierbaar & hoopvol )

We verwachten U en de kleurrijke vlag van uw vereniging omstreeks 18u. We stellen dan de verkiezings-
paraplu van de Hanzestadcoalitie (*) & haar Hanzestadprogramma voor juist voor het begin van de Brug-
se gemeenteraadszitting. Als kers op de taart van GGF dat dan vier jaar bestaat komt er een H -zine.
 
( * ) De Hanzestadcoalitie voor een duurzame en dierbare stad bestaat op dit moment uit : het
Groene Gordel Front in Brugge en Ommeland (GGF) , Bond Beter Leefmilieu Vlaanderen,
Wereldnatuurfonds, Vereniging voor Ecologische Leef- en Teeltwijzen, Werkgroep voor een
Rechtvaardige en Verantwoorde Landbouw, Vereniging voor Bos in Vlaanderen, Greenpeace, Vo-
gelbescherming Vlaanderen, Voor Moeder aarde vzw, Pax Christi, mensen uit de basis-
groepen, stRatengeneraal, Borgerhou(d)t van Mensen, Lappersfort Poets Society, de
Zandvoordse Struikrovers, Jeugdbond voor Natuur en Milieu, Groen vzw, Wijkwereldwinkel
St. Michiels .