Tussenwit naar toekomst

 

Tussenwit naar toekomst
 

Waar een dijk om stilte vraagt
tussen de lagen
waarheid in warme broosheid
elk driftbui verankert en
een lyrische dichter de tijd tracht te strikken
zonder zijn woorden verbeurd te verklaren

daar zal een draaiing in loop en schoonheid

het standbeeld van de dichter eigen
recht zingen tot een schaduwbliksem

zijn tand des tijds zal vergulden
en trieste verbijstering rumoert

waar stilte verlangt

 

als zon in een noordertoren
tot enkel herinneringen
de hemel verlichten

grijpt dit genoegen woorden zonder slinger
als hebben ze enkel de goede kaart

en oog voor begrip

 

Sabine Luypaert 7okt06