Lucebert voor de bomen & bossen in Vlaanderen

 

Nederlands overdenkertje Borsbeek bos Fort III 
opgedragen aan Kris Peeters
 
Het is onze wens dat de poëzie van Lucebert tot inspiratie en bezinning leidt van de
dames en heren groen-beheerders. Bezinning. Bezint eer gij begint. Voorzichtigheid
is de moeder van de porseleinkast. Wij pleiten er voor dat zulke overwegingen door ambtenarenhoofden  spelen alvorens er gehakt, gekapt en gekettingzaagd wordt.
Lucebert kan daarbij helpen. Het lijkt ons inspirerend wanneer de directeur Stads-
werk iedere vergadering waarin tot kappen, hakken en zagen wordt besloten, zal
beginnen met het gezamenlijk uitspreken van de mantra:
"Alles van waarde is weerloos"
 
Sometimes a scream is better than a thesis. - Ralph Waldo Emerson (1803-1882) 
Het LAPPERSFORTMUSEUM online  http://ggf.regiobrugge.be                       
http://www.regiobrugge.be/lappersfortpoets.php