voor de Front - soldaten

 

Neo-gotische grotesken

Streel wind, streel zacht

de huiverende aura's
in dit uitgewiste landschap van haastig

opgevulde kraters en trechters

Streel wind, streel zacht

want vergeten kan ik hen niet,

duizenden die spoorloos zijn,

roemloos, nutteloos

geofferd werden in de leem

die Iepers heet .

Grotesk grijnzen gotische

vuurspuwers, korstig versteend

in een visioen van verspilde zonen .

Enkel de wind streelt 's winters koel de graven .

 

                                                             Paul Saccasyn

 

                                                                               15 05 06