'CORPUS LAPPERSFORTUS 50' het bedreigde lichaam in beeld

11/05/2005


Red ons uit de nood, onze bomen moeten dood !

Op Paasmaandag 28 maart om 15u. werd een deel van de Vaartdijkstraat omgetoverd tot Kapellekens-baan, geïnspireerd naar het werk van de tedere anarchist Louis Paul Boon."maria/vrouwe/muze bij het bos red ons uit de nood, straks gaan onze bomen dood " Maagd van Vlaanderen, bid voor onze bestuurders (M/V), doe ze uit hun burchten komen zodat ze duurzame beslissingen overwegen en samen met de actoren tot besluiten komen ...de stad als mystiek lichaam : één voor allen, allen voor één !

De bedreigde bomen worden geridderd voor de strijd...

Vijftig dagen later - op Pinkstermaandag 16 mei om 15u. - eindigt 'Corpus Lappersfortus 50' met de riddering van de bedreigde bomen en de bosdichters-happening "vurige tongen bij het bos". Dit in een samenwerking tussen het Kapersnest en de Lappersfort Poets Society. Enkele kapelletjes uit Brugge worden dan uitgestuurd naar andere bedreigde zonevreemde bossen(Kapellen, Borsbeek,...) en dit in samenwerking met de VBV, de Vereniging voor Bos in Vlaanderen. Kapelletjes te kort : 305 maal 8 ha. zijn bedreigd. Elke dag wordt een halve ha. bos gekapt in Vlaanderen...Maria bid voor de bomen ! Bestuurders : respecteer de bomen aub. Geef deze Kapellekensbaan een eeuwig leven als trage weg : Vaartdijk = Fietsdijk! Lappersfort(helemaal) stadsbos ! Minister Peeters & mensen van de Fabricom groep laat aub. "corpus Lappersfortus één" blijven en plant elders veel bedrijven en nog veel meer bossen !!!

De Kapellekensbaan (landart*) als conceptueel collectief kunstwerk

Met de "Kapellekensbaan" breien wij een verlengstuk aan de kunsthappening Schepsels in het toen nog bezette Lappersfortbos (Brugge 2002) wat de Fabricom groep toen naar de rechtbank deed stappen. Hoewel de surrealistische inslag altijd al aanwezig was, hebben wij ons bij dit werk nog sterker laten beïnvloeden door deze typisch Belgische attitude. Hoewel conceptuele kunst universeel is zijn wij, hier in België, bevoorrecht. De surrealistische kunst is volgens ons verwant aan de conceptuele (een voorloper) en een weerspiegeling van de Belgische aard. Tenslotte is België een surrealistisch land en worden die concepten ons met de paplepel meegegeven. De interieur- en hof- of koerinrichtingen werkten inspirerend. Met dit werk verwijzen wij naar de in verval rakende Mariaverering die vooral in Vlaanderen tot de late jaren '70 voor honderden kapelletjes zorgde. Op de meest onmogelijke plaatsen kwam men wel een kapelletje tegen. Het repetitieve gebruik van dit gegeven wekt herkenning en tevens vervreemding op. De uitvoering is door verschillende personen gebeurd zonder enige beperking inzake stijl of materialen. Niettegenstaande deze totale vrijheid (het moesten welteverstaan Mariakapelletjes worden) bekomen we toch een geheel. Dit universele gegeven wordt door verschillende personen opvallend gelijklopend geïnterpreteerd. Merkwaardig is dat de stijl van de laatste Mariakapelletjeshausse ons het meest beïnvloed heeft, niettegenstaande de meeste van dergelijke bouwsels reeds lang verdwenen zijn. Hoewel voor de ophanging van een kapelletje vroeger meestal voor een Linde gekozen werd als gevolg van de herkerstening van de levensboom van de heidense godin Freya, hebben wij geopteerd voor een rij Populieren (Populus Alba) . In analogie met de herkerstening van de Linde, van heidense tot christelijke boom, zo de "minderwaardige" Populier veredeld tot kunst, een cultuurstad waardig...

* Dit Corpus Lappersfortus gebeuren is een eerlijk woord vooraf aan het grote O5 gebeuren in Brugge. Het wil zowel in dialoog gaan met de mensen van Corpus, de vrienden van Lourdes en het ander geloof van het stadsbestuur. Daarom stellen wij op 3 mei ook ons HRS voor : Hanze Ruimtelijk Structuurplan : onze duurzame visie op het ruimtelijke lichaam van de stad. (Het bos van Toon Hermans Zoals wij mens geworden zijn werden zij de bomen.Dezelfde pijn, dezelfde vreugde, dezelfde dromen…)