ELEGIE VOOR ATLANTIS

 

ELEGIE VOOR ATLANTIS
God heeft vaandelvlucht gepleegd:
ontdaan, onthutst en onthoofd.
Wellustig nam Thor weerwraak.
Het woud slonk en slonk.
 
Bronstige halfgoden namen
briesend de macht over:
nieuwe vaandeldragers
in ontboste wingewesten.
 
Strenge scherprechters zaten
in rode pij de Vierschaar voor,
gebeden en spreuken prevelend,
penningen en dividenden uitreikend.
 
Beverig smeulen waakvlammen
aan obelisken en in kerken.
Calligrafen onthullen in doodsangst:
' Nooit keert het tij in Atlantis '.
 
Vergeefs tonen gezagsdragers hun vrijgeleide
voor de overtocht naar de farizeese velden.
Hoofs en minzaam neigen ze ten gronde.
Overal weerklinkt hoongelach.
 
Paul Saccasyn