LOPPEMS WITTE PAARDEN

 

www.wittepion.be
LOPPEMS WITTE PAARDEN
 
Opzij, opzij, opzij
" Koning " voetbal komt nabij
met eurovazallen op zoek naar geld :
vredig Loppem, uw dagen zijn geteld.
Landbouwer, ruim baan,
de voetbalgekte komt aan.
 
De vox populi eist brood en spelen,
de rest kan haar niet veel schelen.
Succes leidt in vervoering
en de massa juicht van ontroering.
" Koning " voetbal is aan zet en
massahysterie vergalt de pret.
 
Rouw landbouwer, rouw in deze gouw,
men spelt u leugens op de mouw.
Koester uw vruchtbare akkers,
Hoed u voor poenpakkers.
Laat de (geld)adel niet betijen
op uw vruchtbare landerijen.
 
Investeerders en beheerders
hebben vaak dezelfde begeerten.
Wordt het maatschappelijk debat
nu echt een bodemloos vat?
Witte paarden, een ganse horde,
zetten zich grimmig in slagorde :
actiegroepen en democraten
versus tollenaars en geldfanaten.
Strategen reiken elkaar de hand
in dit groene, Brugse ommeland.
 
Witte pionnen laten niet met zich sollen :
de grasmat moet niet vrij van mollen.
Loppem, Loppem, laat dit niet gebeuren,
Brugges groene gordel begint te scheuren.
 
Paul Saccasyn, Lappersfort Poets Society
 
De laatste 3 zondagen van 2006 is het Lappersfort poëziebos met een gedichten-
wandeling van 10u30 tot 11u55. Op 17 december met Patricia Lasoen. Op 24 de-
cember kerstgedichten met Geert Tuerlinckx en op 31 december met Paul Sacca-
syn. Meer info op 050/390957.