Vorst

 

Vorst

ganzen op het winterhof
vriesganzen
vlucht
mijd de duisternis
het onwillige water
het gras -
en de ergernis :
noch het cynisch gebed van een boer
noch de vloek van een stedeling
zijn van belang

 
Patricia Lasoen