Gedicht voor Aspe

 

Gedicht voor Aspe ( * )   
 
Mathilde word wakker
en ontsla de houthakker.
Minister Hilde
zeg aan Mathilde
dat in een koninkrijk zonder bomen
een kind niet meer kan dromen
en sprookjesprinsessen
niet meer thuis kunnen komen.
Hilde, Mathilde,
kom uit je schulp.
Hilde, Mathilde,
weg met de pulp.
 
Joris Denoo, Lappersfort Poets Society
 
( * ) Om de titel van dit 2007 gedicht te begrijpen dien je de niet gepubliceerde lezersbrief aan Humo hierna te lezen 

 

LEZERSBRIEF HUMO : ZOMERSE TANGO IN LAPPERSFORT

(nooit gepubliceerd)

 

In Humo 3327 van 8 juni 2004 lazen we een interview met Pieter Aspe waaruit bleek dat hij weinig sympathie vertoont voor de ex-bezetters van het Lappersfort . Aspe zegt : "Bullshit! Die gasten wilden vooral zichzelf interessant maken.  Wie maakt er anders zo'n show van om vier bomen en drie struiken te beschermen?"

 

Wat ons betreft hebben wij al altijd veel sympathie gehad voor de Aspe-boeken en films. En ook voor de schrijver die met zijn nuchtere kijk stevig met zijn voeten op de grond staat. Wij willen hem en de filmcrew dan ook graag bijstaan voor de verfilming van de Tango-passage waar een lijk wordt gevonden in het Lappersfortbos.

 

Toch willen we ook deze kleine rechtzetting meegeven : het klopt niet de strijd  van 'de boomhutten- broertjes en zusjes' van Pipi Langkous - Pluk van de Petteflet - Otje en de Kat  af te doen als een zeurderig verhaal van semi-drugsverslaafden. Al was er geen Duvel in het Lappersfort, een jointje werd niet versmaad (waar in de hedendaagse jeugdcultuur wel ?).

En helaas zijn er nog honderden Lappersforten en Chartreuses bedreigd na die van Brugge. Vallen 'de symbooldossiers van het Lappersfort en de Chartreuse' onder de bijl van de economische ontwikkeling; dan ziet de toekomst van Vlaanderen onder Leterme 1 er helaas al weer een beetje minder duurzaam uit. De Lappersforters hebben met de bezetting van het Lappersfort=bos bewezen niet in de val van de aangeleerde hulpeloosheid te trappen. Ze bewezen dat Matthew Pike in zijn boek  "Can Do Citizens" gelijk heeft wanneer hij zegt :

" Er moeten nieuwe systemen worden uitgedacht en uitgetest die berusten op de mogelijkheden van de mensen zelf (can do'ers). Alleen zo kunnen de mensen zichzelf realiseren (can be). Volgens M. Pike is het zeer belangrijk om zo vlug mogelijk can do'ers op te sporen en hen te motiveren om acties te ondernemen. Zo gebeurt er tenminste iets en wordt de druk van onderuit opgevoerd. Vanuit deze concrete acties kunnen netwerken worden  uitgebouwd en kan er worden gewerkt aan de verandering van de bestaande systemen."

Uit de bezetting van het Lappersfort groeide het Groene Gordel Front, een netwerk voor participatie en duurzaamheid van 103 kleine en grote organisaties en vele duizenden duurzame burgers. Zie ook http://www.ggf.be/GGF/Hanzestad/index.htm  en

http://www.regiobrugge.be/lappersfortpoets.php 

 

Bezoek deze zomer eens Brugge on line in het Lappersfortmuseum http://ggf.regiobrugge.be   en men zal zien dat de strijd om oude zonevreemde bossen een definitieve bescherming te geven

een moedig verhaal van hoop is. Helaas blijkbaar "a never ending Lappersfort-story" ?

Maar misschien komt dat omdat er ergens in het Brugse stadhuis ( in een geheime kast) ook nog een lijk ligt en de Aspe-boeken misschien toch ergens gelijk hebben met hun bewering

als zou er een Brugse maffia bestaan...?

 

Luc Vanneste, Brugge

 

PS. Een Brugs sprookje …

 

We hebben het Lappersfortbos niet geërfd van onze ouders maar geleend van onze kinderen...

 

Een arme Brugse jongen

met astma en heel slechte longen,

kon zonder zijn puffer niet voort,

zelfs zijn hartritme was al verstoord.

 

Van al die uitlaatgassen

Zijn ma ging op zoek naar bossen

Zijn pa zocht verwoed naar wat groen,

want om zijn probleem op te lossen

Had men bomen en zuurstof vandoen.

 

Ze kwamen aan in het Lappersfort

en lazen hier komt heel binnenkort

een pracht van een industriegebied.

Dat hielp hun kleine jongen niet.

 

Ze kwamen aan de Chartreusenatuur.

Ook daar bleek groen van korte duur.

Men plande bedrijfshoofdkwartieren.

Dag vogels, dag andere dieren.

 

Ze snapten niet dat het stadsbestuur

zo slordig kon omgaan met de natuur.

Wil men onze jongen helemaal dood?

Hoort niemand dan zijn ademnood?

 

Pa trok zijn stoutste schoenen aan

en ging voor Patrick Moenaert staan.

Ma had haar mooiste japon uitgekozen

en trok naar het kabinet van Yves Roose.

 

Ze legden hen hun wensen voor.

Hun buren en vrienden riepen in koor:

"Bestuur, red het groenegordelgebied.

Vergeet onze groene longen niet."

 

De wijze vaderen werden bewogen

door zo' n golf van mededogen,

dat ze snel naar een oplossing zochten

en de bossen aan Peeters verkochten.

 

Door de poorters werden ze ingehaald

als een Breydel en een De  Coninck

Ze hadden een overwinning behaald

en kregen de hoogste beloning.

 

Peter Theunynck, lid Beschermcomité GGF, actief in de Lappersfort Poets Society

 

http://www.regiobrugge.be/lappersfortpoets.php