Speel toch van brood en rozen ...en niet van bossen kappen

 

De bosontruiming en de mogelijke kap van een deel van het Lappersfort bloeden in ons hart. Voor de titel
'stem van brood en bossen' van de dichtbundel haalden we de honing bij de West-duitse protestantse
feministische bevrijdingsteologe Dorothee Sölle. Van haar voor u een gedicht. Als er ooit gekapt wordt in
het Lappersfort doen we misschien een politiek avondgebed aan de secretariaten in de Steenstraat ...
Speel toch van Rosa,
Anna en Rosa
 
Ach praat mij niet van jullie identiteitscrises
ach hou op met dat psychotische getokkel op de gitaar
speel toch wat anders
speel toch van vrede
speel van de strijders
 
Zing eens van Anna Walentinowic
kraandrijver in danzig
zing van de grote staking en waarom die uitbrak
vergeet ook Rosa Parks niet
nooit mag je vergeten dat zij voor ieder van ons
zo blank als we zijn
is blijven zitten in de bus in alabama
op de plaats die niet voor zwarten bestemd was.
 
Zing van de vrouwen
wier aanblik mij kracht geeft
mij doet lachen
gul als Anna de kraandrijver
voor wie ze zo bang waren
dat ze haar uit voorzorg ontsloegen
preventief ontslag van haar plaats aan de kraan
 
Vergeet ook die grote zuster Rosa Luxemburg niet
uit het land van Anna kwam zij
het aan vrijheid verslaafde kleine land
gedeeld en gekneveld bezet en bezeten
geslagen en overweldigd en nooit dood te krijgen
ach zing ons van Rosa
en van de spontaneïteit van de mensen
in wie zij geloofde
zoals Anna de kraandrijver
 
Heb je haar foto gezien
ach zing nog een lied van Anna
en van de vurige hoop der havenarbeiders
op vlees en het recht zich te weren
op brood en rozen je weet wel
 
Anna Walentinowic
de kranten staan niet vol van jou
omdat het hier onbekend is
wat het betekent een vrouw te zijn
een mens
een kraandrijver
die stakingen mogelijk maakt
omdat wij nog altijd zachte wezentjes willen zien
en niet een vrouw met een lach als Anna
vier kinderen en nogmaals
preventief ontslag
 
Ach hou op met dat psychotisch getokkel op de gitaar
speel toch wat anders
speel toch van vrede
speel van de strijders
 
Ik heb genoeg van die huilerige rommel
speel van Anna en van de beide Rosa' s
speel van echte mensen
van een vrouw sterk en kwetsbaar
met zorg voor anderen en onafhankelijk
strijdend ook voor jou aan het loket van de dresdner bank
voor alle zusters
speel toch van brood en rozen
speel toch van vleesprijzen en een vrije vakbeweging
speel tegen de stalen helmen en wat daaronder zit
speel tegen de atoomraketten en wat daarachter zit
jullie kunnen de zon niet arresteren
ze schijnt
jullie kunnen de rozen niet censureren
ze bloeien
jullie kunnen de vrouwen niet klein krijgen
ze lachen
 
( uit : speel toch van brood en rozen, 1981 )