Ribes en watermunt

ribes en watermunt

 

zegen de tuinen

waar ribes bloeit

Japanse kerselaar

 

je bent weer een kind, een hond

op twee poten, duw je neus

in een tros, je hoofd in je nek,

tol om je as, draai met de aarde

 

kom naar je land, volg

de verborgen rivier

onder halmen van zegge:

zeg zijn versjes op, doubletten

in paars - bitterzoet, watermunt

 

zegen de aarde nu je nog

ogen hebt, een spons van een neus:

wees gulzig, geduldig

 

blijf staan tussen schietwilg en lis, laat

de uren aan de uren, vertoef en zegen

de zintuigen van het dier, roem

zijn orgaan dat namen bedacht:

 

bitterzoet, watermunt, sluimer van een

verborgen rivier, zegge en ginds

in de zomen van het dorp: ribes

alsof een ongenaakbare dame de fiolen

open liet van haar paradijselijk parfum

 
Staf De Wilde, Lappersfort Poets Society