POLITIEK STADSGEBED van de bosmuzes

Gebed van de muzes van hut bedreigde Lappersfortbos

Onze burgervader die in het stadhuis woont,
geheiligd zijn uw bossen en uw groene gordel.
Uw politieke droom van ' zorg voor de schepping ' kome.
Uw wil geschiedde op de burg als in het Lappersfortbos
(maar dan niet zonder de kinderen van de wind & de natuur)
Geef ons heden ons dagelijks brood, rozen & bossen
en vergeef ons onze schulden gelijk ook wij vergeven aan onze schuldenaren
En leid ons niet in bekoring, maar verlos ons van BPA Ten Briele. Amen

Wees gegroet schepenen die op de Burg wonen vol van genade,
de Heer van de bomen en de god van de bossen is met U
Gezegend zijt U boven alle schepenen en gezegend is de
vrucht van Uw stad : de Lappersforters (vaak kinderen van
ouders uit de grote christelijke acw-familie)
Beste schepenen, moeders en vaders van kinderen, bid voor ons
arme muzes van het Lappersfortbos, nu en in het uur van onze dood
door de vernietiging van 5 ha Lappersfort waar wij Poëziebos zijn.
Want van jullie is de heerlijkheid en de kracht en de eeuwigheid
(onze aarde moet nog zo lang mee, vergeet voor één keer
hoeveel geld een miljoen is). Amen.

http://www.regiobrugge.be/lappersfortpoets

Mia heeft het licht gezien, ze zegt niemand gaat verloren, ze vraagt kan jij  nog dromen ? ( Luc de Vos )

" PAS ALS DE SLOTZIN GESPROKEN IS VALT HET DOEK "
( Robin Williams in Jakob the Liar naar roman van Jurek Becker )