Bossen in de vaart

 

BOSSEN IN DE VAART,
een Brugs hekeldicht
 
Zit er ' vaart ' in de bossen ?
Wat zeg je : vissen ze in de bossen ?
Bossen staan overal in de weg :
geboomte heeft altijd pech !
De beuk ? De beuk er in !
De eik ? Weg met dat gezeik !
 
Zal het echt zo'n vaart nemen
met die verbrede vaart ?
Voor een handvol jollen meer of minder ?
Bomen zorgen toch voor te veel hinder.
De dijken moeten dringend worden versterkt,
want de dijkgraaf wil aan ' t werk.
Afichten al die gore sloten :
d 'er zijn  al genoeg straatgoten.
 
Bermen moeten worden verstevigd,
schudden maar aan die wortels, hevig !
Verbreden moeten ze die Brugse vaart :
dat is pas de kers op de taart.
' n Grotere tonnenmaat : dat besef je toch kameraad ?
Weg met die rietkragen, niet zagen.
Verdiepen en verbreden, je vooral niet generen,
want aken dobberen voorbij
in een tot Zeebrugge reikende rij...
De duwvaart moet onze bedrijven stuwen
en al die heisa zal wel luwen.
 
Vaart wel en levet schone.
Bomen ? Ach ja, ' t zijn toch maar dromen.
" The Old Piper ", de hark, begint te steigeren
en blijft moderne barken doorgang weigeren.
Kosten-baten-analyse ?
' t Ligt voor de hand :
méér water in dit sompige kikkerland
Reigers staan hier nooit meer op één poot :
daarvoor is de menselijke diepgang veel te groot....
 
Paul Saccasyn